kreativita_online_cvicenie_evokacne-dekodovanie-vztahu-

HRA: Evokačné dekódovanie vzťahu

Uvoľnite sa a zahrajte sa tvorivú hru pre dvojicu. Pohodľne sa usaďte a chvíľu len tak rozmýšlajte nad vlastnosťami vášho partnera, s ktorým sa idete zahrať. 

Každý z vás si vezme do ruky pero a papier. Následne sa pokústi v tichosti a čo najrýchlejšie zaznamenať prvé voľné asociácie. Slová, ktoré vám prídu na um pri myšlienkach na osobu (osoby), s ktorou toto kreatívne cvičenie hráte. Nerozmýšlajte nad slovami, len si čo najrýchlejšie zapisujte tie, ktoré vám napadnú (napr. slnko, pohoda, melón, ….). 

Ak nemáte možnosť si slová zapisovať, tak si ich len vymenujte. Napríklad po desať slov. Kým ich prvý vymenúva, druhý pozorne počúva. Následne si úlohu vymeníte. (Slová si môžete v takomto prípade nahrať na diktafón v telefóne.)

Keď budete mať vytvorených aspoň po desať slov, či slovných spojení, pokúste sa vytvoriť voľnú diskusia k slovám, ktoré vám najviac utkveli v pamäti. Dôležité si je uvedomiť, že je to len tvorivé a hravé cvičenie. 

Vyhodnotenie:
Je zaujímavé, čo všetko dokáže odkryť hra s podvedomími asociáciami. Najdôležitejšie a v podstate aj najzásadnejšie na celom cvičení je, aby sme ho brali ako zábavu. Pokiaľ sa jedná o našu vlastnú osobu, bývame k vyjadreniam zvyčajne kritickejší. Preto kreatívne cvičenie vnímajte ako hru a počas nej by mala byť predsa zábava. 

To, ako budeme vyhodnocovať slovné spojenia s našou osobou, závisí od uhla nášho pohľadu. Preto je lepšie a aj racionálnejšie pozrieť sa na ne z pozitíveho hľadiska. Vo významoch asociácií hľadajte predovšetkým pozitívne aspekty a nezameriavajte sa len na negatívne konotácie, ktoré sa prirodzene môžu dostaviť.

Výhodou tohto kreatívneho cvičenie je, že nám umožňuje nahliadnuť do intenzívnych aspektov našich vzťahov, ktoré si v rámci bežnej komunikácie nedokážeme povedať. Voľné asociácie nám v takomto prípade vytvárajú heslá k témam, ktoré môžeme v následných diskusiách analyzovať. A nezabudnite, pozitívne hľadisko býva zvyčajne konštruktívnejšie a tvorivejšie, než zacyklená negatívna kritika.

kreativita_online_cvicenie_vzajomnej_kontroly_

CVIČENIE: Aká je vaša vzájomná kontrola?

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Pokúste sa kresliť naraz na jeden papier a to v úplnej tichosti. Obaja uchopíte len jedno pero, s ktorým budete kresliť na jeden spoločný papier. Kreslíte súčasne. Začať môžete napríklad strede papiera. Uvoľnite sa a pokúste sa zosynchonizovať so spolukresliacou osobou tak, aby ste dokázali skutočne aj ťahať linky a niečo “pekné” nakresliť.

TIP pre tímy:
Vyskúšajte koľko ľudí dokáže naraz kresliť jednou ceruzkou.

Vyhodnotenie:
Podarilo sa vám niečo nakresliť? 

Dokázali spoločne držať pero a ťahať linky? Bol s tým problém alebo ste sa po prvých možno i nezdarných pokusoch nakoniec rozbehli a dokázali ste bez slova spoločne tvoriť?  

Kreslenie naraz jednou ceruzkou vám umožňuje nahliadnúť do podvedomej roviny vašej vzájomnej kontroly.

kreativita_online_paralelny_vztah

CVIČENIE: Paralelný vzťah s ceruzkou v ruke

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve osoby

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– dva perá (alebo ceruzky)

Postup:
Pokúste sa kresliť naraz na jeden papier. Vopred sa dohodnite kto z dvojice bude kresliť ako prvý. Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Obaja položte ruku s perom na jeden spoločný papier. Kreslíte súčasne, jeden z vás začne kresliť a druhý kreslí presne to isté. Potom si úlohy vymeníte a prvý bude kresliť presne to isté čo ten druhý. Začať môžete napríklad v strede papiera. Nad tým čo kreslíte nemusíte primoc uvažovať. Uvoľnite uzdu svojej fantázie a pokúste sa kresliť spontánne, na základe voľných asociácií.

Vyhodnotenie:
Zaujímavé čo všetko o vás môže prezradiť spoločné kreslenie, obvzlášť, ak vaša linka vychádza z paralelného tvorenia. Dokázali ste jednoducho kopírovať linky a tvary vášho spolutvorcu, alebo vám prišli jeho vizuálne postupy nepochopiteľné?

kreativita_online_skica_darcek_V

TIP: Chcete darovať kúsok seba? Prekvapte svojou autentickou osem sekundovou kresbičkou

Skvelý spôsob, ako sa poďakovať osobe, ktorá vám je vzácna – kúskom seba. A stačí vám na to iba 8 sekúnd.

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– prípadne pastelky, akvarelky

Postup:
Predstavte si príjemné pocity, ktoré pociťujete voči osobe, ktorej chcete obrázok venovať. Prípadne si privrite oči a pokúste sa to za 8 sekúnd svižne nakresliť, prípadne namaľovať. Nezabúdajte, ani veľké diela neboli nikdy uťahané. 

Ak sa vám nedarí kresliť z pamäti, poobzerajte sa okolo seba. Nájdite niečo vo vašom priestore a pokúste sa to za 8 sekúnd svižnými ťahmi nakresliť.

Ak by vás fantázia i inšpirácia načisto opustili, skúste oči úplne zavrieť a skutočne rýchlou kresbou vyjadrite svoje emócie. Ak by sa vám výsledok nepozdával, skúste si takýchto skíc spraviť viac.

Keď bude dielko hotové, nezabudnite sa podpísať, prípadne dopísať aj dátum.

Jediné, čo vám už teraz chýba, je pekná pasparta.
Zhotovíte si ju z papiera, ktorý sa vám bude hodiť, alebo použite obyčajný biely papier, na ktorý ste kreslili. Do vnútra pasparty vyrežte otvor o kúsok väčší ako ilustrácia a položte ju navrch vášho umeleckého diela.

A ak by ste chceli, aby bolo vaše umelecké dielo skutočne dokonalé,
stačí ho už vložiť len do rámika za sklo.

creativita-online_dialog_a4_IV

CVIČENIE: Hľadáte alternatívny dialóg? Vyskúšajte si dialóg A4

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera formátu A4

Postup:
Nechajte medzi sebou kolovať obyčajný čistý kus papiera A4.  Pokúste sa prostredníctvom tohto papiera viesť dialóg.

Úlohou každého z vás sa je vyjadriť – teda s ním môže urobiť, čo uznáte za vhodné. Následne podáte papier ďalej. 

Vyhodnotenie: 
Ako dlho ste vydržali komunikovať prostredníctvom alternatívneho priestoru A4? Hľadali ste racionálne riešenia na vyjadrenie sa, alebo ste konali viac impulzívne? Mali ste pocit, že sa vyjadreniami na A4 doplňujete alebo vám to stále niekto kazil?

kreativita_online_vizualna_nahanacka_IV

CVIČENIE: Komunikácia vizuálnou naháňačkou

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve osoby

Potrebujete:
– čistý kus papiera, podľa možností čo najväčší 
–– dva perá (alebo ceruzky)

Postup:
Najprv si rozdeľte charakter liniek, akým sa budete na spoločnom papieri vyjadrovať:
jeden kreslí len oblé tvary
a druhý kreslí len rovné čiary 

Vizuálna naháňačka prebieha vo dvojici formou kreslenia na spoločný papier. Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Obaja položte ruku s perom na jeden spoločný papier a môžete skúsiť vizuálnu naháňačku perom na papieri. Kreslíte súčasne. Začať môžete v jednom bode, napríklad strede, alebo sa s linkou na papieri rozbehnete od svojho okraja papiera.

Počas kreslenia sa pokúste vyhnúť fyzickým dotykom a nerozprávať. Charakter liniek si počas kreslenia zachovajte alebo si vezmite čistý papier a kľudne si ho medzi sebou vymeňte (ten kto kreslil krivkami bude používať len rovné čiary a naopak.)

Vyhodnotenie:
Po dokončení vizuálnej naháňačky sa skúste porozpávať sa o vašich pocitoch a postrehoch. Ktorý charakter liniek vám bol príjemnejší? Vedeli ste si ich podeliť, alebo ste obaja preferovali len jeden? Mali ste dostatočný priestor na kreslenie, alebo ste sa k papieru nevedeli dostať?