Aký je váš kreatívny potenciál?


Pokúste sa označiť len jednu odpoveď,

ktorá Vám je najbližšia.

 

 

1.Vždy chodievate po tých istých cestách?
2.Zvyknete si len tak čmárať na okraj papiera, napr. v škole či počas dlhých porád?
3.Keď Vás deti zavolajú k hre, ako reagujete?
4.Radi pijímate zmenu?
5.Môže mať slnko úsmev?
6.Ako dieťa, navštevovali ste mimoškolské záujmové krúžky?
7.Snívate, že raz napíšete napríklad aj svoj vlastný román?
8.Baví Vás variť?
9.Myslíte si o sebe, že ste kreatívny (tvorivý)?

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *