Aký je váš kreatívny potenciál?

Jednoduchý test, ktorý vám napovie,
v akej miere ostala rozvinutá vaša kreativita.

Pokúste sa označiť len jednu odpoveď,
ktorá Vám je najbližšia.

 

1.Vždy chodievate po tých istých cestách?
2.Zvyknete si len tak čmárať na okraj papiera, napr. v škole či počas dlhých porád?
3.Keď Vás deti zavolajú k hre, ako reagujete?
4.Radi prijímate zmenu?
5.Môže mať slnko úsmev?
6.Ako dieťa, navštevovali ste mimoškolské záujmové krúžky?
7.Snívate, že raz spravíte niečo veľké? (Napr. že napíšete svoj vlastný román.)
8.Baví vás varenie?
9.Myslíte si o sebe, že ste kreatívny (tvorivý)?

Add a Comment

You must be logged in to post a comment