UHÁDNI

guess game

Jeden vyjadruje,
druhý háda

Nakresli

Nakresli do skicára, bez použitia slov pojem

Vysvetli

Slovne opíš, bez použitia základu/koreňa slova pojem

Zahraj

Pohybom, bez použitia zvukov vyjadri pojem

hodiny

Stopky

Jeden vyjadruje, druhý háda

V pribehu jednej minúty alebo dohodnutého časového limitu
sa pokúste bez slov nakresliť, zahrať alebo slovne vysvetliť pojem podľa zvolenej úlohy.

Úlohou vášho spoluhráča/ov je uhádnuť aký pojem vyjadrujete.

Pravidlá hry

Hra je určená pre dvoch a viac hráčov.
1. Skôr ako začnete hrať dohodnite sa či budete hrať v tímoch alebo budú hádať všetci.
Ak v tímoch, rozdeľte sa do tímov. 1 tím = minimálne dvaja hráči.
2. Začína najmladší účastník hry, ktorý si sám zvolí, akým spôsobom sa chce vyjadrovať a 
3. V pribehu jednej minúty sa pokúsi pojem podľa zvolenej úlohy nakresliť, zahrať alebo vysvetliť.
4. Jeho spoluhráč v tíme, alebo všetci sa pokúsia uhádnuť aký pojem vyjadruje.
5. Ak hráte na body, za správnu odpoveď získa tím bod. Ak hádali všetci, bod získava ten kto zobrazoval a tiež ten kto hádal.
Následne si úlohy vymeníte a vo vyjadrení pokračuje ďaľší hráč/tím  spustením „Novej hry“ alebo refrešom stránky. 

Viac bodov, viac fun