UHÁDNI II

guess game

JEDEN NAPODOBŇUJE,
DRUHÝ HÁDA

Zahraj zamestnanie II

Pohybom, bez použitia zvukov vyjadri pojem

hodiny

Stopky

 V pribehu jednej minúty alebo iného dohodnutého časového limitu
sa pokúste bez slov a zvukov zahrať  
– pohybom napodobniť zobrazené zamestnanie.

Úlohou vášho spoluhráča/ov je uhádnuť aký pojem vyjadrujete.