Pravidlá hry

guess game

JEDEN VYJADRUJE,
DRUHÝ HÁDA

Spoločenská hra pre dvoch a viac hráčov

ÚLOHOU 

je vyjadriť pojem podľa zvolenej činnosti:

Kreslením = bez slov
Vysvetlovaním = slovným opisom
Hraním = pohybom tela bez slov

|1:| Skôr ako začnete hrať
dohodnite sa či budete hrať v tímoch alebo budú hádať všetci.

Ak v tímoch, rozdeľte sa do tímov. 1 tím = minimálne dvaja hráči.

|2:| Začína najmladší účastník hry, ktorý si sám zvolí, akým spôsobom sa chce vyjadrovať: kreslením, vysvetlovaním alebo hraním

|3:| V pribehu jednej minúty sa pokúsi pojem podľa zvolenej úlohynakresliť, zahrať alebo vysvetliť.

|4:| Jeho spoluhráč v tíme, alebo všetci sa pokúsia uhádnuť aký pojem vyjadruje.

Ak hráte na body, za správnu odpoveď získa tím bod. Ak hádali všetci, bod získava ten kto zobrazoval a tiež ten, kto hádal.

|5:| Následne si úlohy vymeníte a vo vyjadrení pokračuje ďaľší hráč/tím spustením „Novej hry“ alebo refrešom stránky.

Vo vyjadrovaní pojmov sa postupne striedajte. 

Začať hru >>

|1:| Skôr ako začnete hrať
dohodnite sa či budete hrať v tímoch alebo budú hádať všetci.

Ak v tímoch, rozdeľte sa do tímov. 1 tím = minimálne dvaja hráči.

|2:| Začína najmladší účastník hry,

|3:| V pribehu jednej minúty sa pokúsi bez slov nakresliť zobrazený pojem.

|4:| Jeho spoluhráč v tíme, alebo všetci sa pokúsia uhádnuť aký pojem vyjadruje.

Ak hráte na body, za správnu odpoveď získa tím bod. Ak hádali všetci, bod získava ten kto zobrazoval a tiež ten, kto hádal.

|5:| Následne si úlohy vymeníte a vo vyjadrení pokračuje ďaľší hráč/tím spustením „Novej hry“ alebo refrešom stránky.

Vo vyjadrovaní pojmov sa postupne striedajte. 

Začať hru >>

|1:| Skôr ako začnete hrať
dohodnite sa či budete hrať v tímoch alebo budú hádať všetci.

Ak v tímoch, rozdeľte sa do tímov. 1 tím = minimálne dvaja hráči.

|2:| Začína najmladší účastník hry

|3:| V pribehu jednej minúty sa pokúsi bez slov a zvukov zahrať  – pohybom napodobniť zobrazený pojem.

|4:| Jeho spoluhráč v tíme, alebo všetci sa pokúsia uhádnuť aký pojem vyjadruje.

Ak hráte na body, za správnu odpoveď získa tím bod. Ak hádali všetci, bod získava ten kto zobrazoval a tiež ten, kto hádal.

|5:| Následne si úlohy vymeníte a vo vyjadrení pokračuje ďaľší hráč/tím spustením „Novej hry“ alebo refrešom stránky.

Vo vyjadrovaní pojmov sa postupne striedajte. 

Začať hru >>

|1:| Skôr ako začnete hrať
dohodnite sa či budete hrať v tímoch alebo budú hádať všetci.

Ak v tímoch, rozdeľte sa do tímov. 1 tím = minimálne dvaja hráči.

|2:| Začína najmladší účastník hry

|3:| V pribehu jednej minúty sa pokúsi vysvetliť – slovne opísať zobrazený pojem.

|4:| Jeho spoluhráč v tíme, alebo všetci sa pokúsia uhádnuť aký pojem vyjadruje.

Ak hráte na body, za správnu odpoveď získa tím bod. Ak hádali všetci, bod získava ten kto zobrazoval a tiež ten, kto hádal.

|5:| Následne si úlohy vymeníte a vo vyjadrení pokračuje ďaľší hráč/tím spustením „Novej hry“ alebo refrešom stránky.

Vo vyjadrovaní pojmov sa postupne striedajte. 

Začať hru >>

|1:| Skôr ako začnete hrať
dohodnite sa či budete hrať v tímoch alebo budú hádať všetci.

Ak v tímoch, rozdeľte sa do tímov. 1 tím = minimálne dvaja hráči.

|2:| Začína najmladší účastník hry

|3:| V pribehu jednej minúty sa pokúsi bez slov a zvukov zahrať  – pohybom napodobniť zobrazené zamestnanie.

|4:| Jeho spoluhráč v tíme, alebo všetci sa pokúsia uhádnuť aké zamestnanie znázorňuje.

Ak hráte na body, za správnu odpoveď získa tím bod. Ak hádali všetci, bod získava ten kto zobrazoval a tiež ten, kto hádal.

|5:| Následne si úlohy vymeníte a vo vyjadrení pokračuje ďaľší hráč/tím spustením „Novej hry“ alebo refrešom stránky.

Vo vyjadrovaní pojmov sa postupne striedajte. 

Začať hru >>

VIAC BODOV, VIAC ZÁBAVY

KRESLENIE

bonus:
nakreslenie pojmu
so zavretými očami
s uhádnutou odpoveďou
+ 1 bod

VYSVETLOVANIE

bonus:
vysvetlenie pojmu v piesni buď
spevom alebo repom
s uhádnutou odpoveďou
+ 1 bod

HRANIE

bonus 1:
vyjadrenie pojmu tancom
s uhádnutou odpoveďou

+ 1 bod

bonus 2:
vyjadrenie pojmu baletným tancom
s uhádnutou odpoveďou

+ 2 body