UHÁDNI

guess game

JEDEN NAPODOBŇUJE,
DRUHÝ HÁDA

Zahraj zamestnanie

Pohybom, bez použitia zvukov vyjadri pojem

hodiny

Stopky

 V pribehu jednej minúty alebo iného dohodnutého časového limitu 
sa pokúste bez slov a zvukov zahrať  – pohybom napodobniť zobrazené zamestnanie.

Úlohou vášho spoluhráča/ov je uhádnuť aký pojem vyjadrujete.