UHÁDNI II

guess game

Jeden vyjadruje,
druhý háda

Nakresli

Nakresli do skicára, bez použitia slov pojem

Vysvetli

Slovne opíš, bez použitia základu slova pojem

Zahraj

Pohybom, bez použitia zvukov vyjadri pojem

hodiny

Stopky

V pribehu jednej minúty alebo iného dohodnutého časového limitu
sa pokúste bez slov nakresliť, zahrať alebo slovne vysvetliť pojem podľa zvolenej úlohy.

Úlohou vášho spoluhráča/ov je uhádnuť aký pojem vyjadrujete.