UHÁDNI III

guess game

JEDEN VYJADRUJE,
DRUHÝ HÁDA

Nakresli

Nakresli do skicára, bez použitia slov pojem

Vysvetli

Slovne opíš, bez použitia základu/koreňa slova pojem

Zahraj

Pohybom, bez použitia zvukov vyjadri pojem

hodiny

Stopky

V pribehu jednej minúty alebo iného dohodnutého časového limitu
sa pokúste bez slov nakresliť, zahrať alebo slovne vysvetliť pojem podľa zvolenej úlohy.

Úlohou vášho spoluhráča/ov je uhádnuť aký pojem vyjadrujete.