UHÁDNI

guess game

Jeden KRESLÍ,
druhý háda

Nakresli

Nakresli do skicára, bez použitia slov pojem

hodiny

Stopky

V pribehu jednej minúty alebo iného dohodnutého časového limitu
sa pokúste bez slov nakresliť zobrazený pojem.

Úlohou vášho spoluhráča/ov je uhádnuť aký pojem vyjadrujete.