UHÁDNI

guess game

JEDEN NAPODOBŇUJE,
DRUHÝ HÁDA

Zahraj

Pohybom, bez použitia zvukov vyjadri pojem

hodiny

Stopky

V pribehu jednej minúty alebo iného dohodnutého časového limitu
sa pokúste bez slov a zvukov zahrať  – pohybom napodobniť zobrazený pojem.

Úlohou vášho spoluhráča/ov je uhádnuť aký pojem vyjadrujete.