UHÁDNI

guess game

JEDEN OPISUJE,
DRUHÝ HÁDA

Vysvetli

Slovne opíš, bez použitia základu/koreňa slova pojem

hodiny

Stopky

V pribehu jednej minúty alebo iného dohodnutého časového limitu
sa pokúste vysvetliť – slovne opísať zobrazený pojem.

Úlohou vášho spoluhráča/ov je uhádnuť aký pojem vyjadrujete.