faq

Kreativita je schopnosť myslieť odlišne.

Kreatívne myslenie nerieši konvergentné úlohy, ktoré majú jedinú správnu odpoveď. Kreatívne myslenie divergentným prístupom prináša stále nové, alternatívne odpovede.

Krása kreativity spočíva v originalite – odhaľovaní stále nových odpovedí na hľadané otázky. Kreatívne myslenie dokáže predvídať a umožní nám vidieť veci, ktoré sme predtým netušili.

Kreativita prináša slobodu duši, ktorá nie je zväzovaná myšlienkovými schémami. 

Kreativita je prirodzená každému z nás.
Príkladom sú deti, ktoré sú tvorivé, hravé a zvedavé. Otázkou je, v akej miere dokážeme našu kreativitu využívať a či sme ju otvorený vôbec použiť.

Nie, kreativita nemá priamu úmeru s výškou vášho IQ.
Človek, ktorý má vysoké IQ je určite super chytrý, čo však neznamená, že je aj super kreatívny.
Dokáže rýchlo nachádzať odpovede na logické otázky, no jeho premýšlanie nie je originálne. Človek s vysokým IQ môže byť mimoriadne efektívny, no nemusí byť  inovatívny.

Vezmite si čistý biely papier, pero a vyskúšajte si hneď prvé cvičenie, ktoré vás zaujme.
Ak by ste pociťovali z kreslenia strach, odporúčame začať Kreslením so zavretými očami. Potom už len stačí si len tak čmárať, kedykoľvek budete mať čas.

Osvojte si zábavné “hrania sa”, ktoré efektívne zapracuje na vašom podvedomí. 
Cvičenia kreativity sa zamieravajú na rozvoj pravej, intuitívnej hemisféry. Neverbálne úlohy zadávajú mozgu príkazy, pri ktorých musí mozog vypnúť svoju ľavú racionálnu hemisféru a umožnia tak využitie pravej hemisféry v rovine divergentného premýšľania. 

Jing a jang je symbol tvorenia a energie, 
ktorá vzniká vzájomným pôsobením dvoch protikladných a doplňujúcich sa síl.

Sily jing a jang sú základom všetkých javov vesmíru,
akéhokoľvek tvorenia, vznikajúceho z energie polarity. 

Rovnako ako kreativita a výnimočnosť človeka vzniká pôsobením emocionálnych a racionálnych (protikladných a doplňujúcich sa), schopností mysle.