kreativita_jing-jang

JING A JANG: symbol tvorenia

Jing a jang:
symbol tvorenia a energie, 
ktorá vzniká vzájomným pôsobením dvoch protikladných a doplňujúcich sa síl.  

Sily jing a jang sú základom všetkých javov vesmíru
a vyjadrujú energiu polarity, ktorou je obsiahnutý. Všetko, čo existuje vnímame vďaka duálnemu protikladu – ak by neexistovalo svetlo, nedokázali by sme vnímať ani tmu.

Symbol jing a jang sa znázorňuje v podobe cyklu tvorenia
– kruhu, v ktorom obe sily navzájom na seba pôsobia, dynamicky do seba zapadajú a každá v sebe obsahuje časť z tej druhej. Žiadna vec totiž nie je absolútna, všetko má svoj opak.

 

Poplarita jing a jang sa neposudzuje ako dobro a zlo, 
pretože ako dynamické sily sa dopĺňajú (bez svetla nevnímame tmu). Sily jing a jang je lepšie chápať ako vzájomné kontrasty – svetlo a tma, biela a čierna, plus a mínus, muž a žena. 

Ak sú sily jing a jang v rovnováhe – nastáva harmónia,
pretože vtedy sa sily jing a jang navzájom podporujú. Ak jedna zo síl prevažuje tú druhú – dochádza k nerovnováhe, na jednej strane k prebytku, na druhej k nedostatku.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *