Kontakt

kontaktujte nás

Sledujte nás na Facebooku 
a vždy budete mať prehľad o tom, čo sa deje na stránke kreativita.online

Kontaktné osoby:

Mgr.art. Eva Kubáňová, ArtD.
projekty a axiológia 

Dana Ferenčíková
koordinácia projektov

Darujte 2 % z dane

somA – centrum kreatívneho myslenia, o.z
IBAN: SK71 0900 0000 0051 7576 4689
BIC (SWIFT): GIBASKBX | IČO: 42387531
| Bodice 137, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovakia

Ďakujeme za Vašu podporu edukačno-promočnej činnosti
kreatívneho (tvorivého) myslenia a prístupov.

Viac informácií na rozhodni.sk

„Kreativita a výnimočnosť človeka 
vzniká pôsobením emocionálnych a racionálnych
(protikladných a doplňujúcich sa) schopností mysle.“

Za výraznú podporu ďakujeme spoločnosti
 somastudio.sk