KREATIVITA 

prejav našej jedinečnosti

ONLINE KURZY rozvoja kreativity
kreativita_online_vizualny_dialog_IXc

ONLINE KURZ VZŤAHY

Rozvoj kreativity vo vzťahoch

Ukážka Online kurzu rozvoja kreativity v rovnocenných (partnerských) vzťahoch tvorivej komunikácie.

zistite viac
kreativita_online_vizualna_nahanacka_IV

ONLINE KURZ RODINA

Rozvoj kreativity vo vzťahoch

NOVINKA! – Ukážka Online kurzu rozvoja kreativity v rodinných vzťahoch tvorivej komunikácie.

zistite viac

Naučte sa naplno využívať svoju kreativitu a odhaľte tajomstvo svojich podvedomých inštancií
Vyberte si svoj kurz a doprajte si príjemný tvorivý odpočinok.

kurzy rozvoja kreativity
kreativita_online_vizual_03_ilustracia-25-web

vzťahy a komunikácia

kurz rozvoja kreativity

Kurz rozvoja kreativity vo vzťahoch je zameraný predovšetkým na zvládnutie tvorivej komunikácie v rovnocenných vzťahoch...

zistite viac
kreativita_online_vizual_05_ilustracie_I_4m

rodinné vzťahy

kurz rozvoja kreativity

Kurz rozvoja kreativity v riešení rodinných vzťahov je zameraný predovšetkým na zvládnutie tvorivej komunikácie...

zistite viac
kreativita_online_vizual_05_ilustracie_I_3m

tímové myslenie

kurz rozvoja kreativity

Kurz rozvoja kreativity v procese tímového myslenia je zameraný predovšetkým na zvládnutie tvorivej komunikácie v tíme...

zistite viac
kreativita_online_vizual_05_ilustracie_I_9m

meditácia vs. stres

kurz rozvoja kreativity

Kurz rozvoja kreativity v procese odbúravania stresu formou vizuálnej meditácie je zameraný predovšetkým na zvládnutie špecifických životných...

zistite viac
kreativita_online_vizual_05_ilustracie_I_5m

sebapoznanie

kurz rozvoja kreativity

Kurz rozvoja kreativity sebapoznania, sebaporozumenia a autenticity je zameraný predovšetkým na podvedomé a osobné inklinácie...

zistite viac

Kurzy pozostávajú zo série vizuálno-tvorivých cvičení, s cieleným smerovaním tematiky.
Po rozbehových cvičeniach na uvoľnenie mysle a pootvorenia brány podvedomých výpovedí nasledujú tvorivé cvičenia podľa zvolenej témy. Po každom bloku tematických cvičení nastáva koordinovaná diskusia, ktorá je cieleným premostením do ďalšej tvorivej časti. Záverečnú časť kurzu tvorí odborné vyhodnotenie a odporúčania kreatívnych riešení a autentických výpovedí.

prednášky
design_society_XV

DIZAJN ZÓNA

Stratégia navrhovania

”Život sa prejavuje tak, že forma vždy nasleduje funkciu” Louis Sullivan. Je to zákon, ktorý rešpektuje všetko organické a anorganické, všetko ľudské i nadľudské… 

zistite viac