KURZ ROZVOJA KREATIVITY 
v procese odbúravania stresu formou vizuálnej meditácie

Kurz rozvoja kreativity meditácia vs. stres 
je zameraný predovšetkým na zvládnutie špecifických životných situácií a stavov,
ktorých dianie prináša negatívne pôsobenie na duševné zdravie človeka. 

Techniky tvorby mandál vytvárajú priestor na vstup do hlbín podvedomia, cez ktorého sa prejavia behaviorálne aspekty základných impulzov konaní. Princíp tvorby mandál, vychádzajúci z východných filozofií a mytológií, sa zaoberá zlučovaním protikladov v stredovom usporiadaní vizuálnych výpovedí, ktoré umožnia nahliadnuť do podvedomých procesov mysle a vzniku konfrontačných duševných stavov. Kurz sa venuje aj autogénnym vizuálnym tréningom, ktoré sú obzvlášť vhodné pri riešení chronických telesných a duševných problémov, ako aj antropozofickým – duchovným technikám farebnej meditácie.

kreativita_online_vizual_05_ilustracie_I_9m