KURZ ROZVOJA KREATIVITY 
v procese odbúravania stresu formou vizuálnej meditácie

 

 

Kurz rozvoja kreativity meditácia vs. stres 
je zameraný predovšetkým na zvládnutie špecifických životných situácií a stavov, ktorých dianie prináša negatívne pôsobenie na duševné zdravie človeka. 

Techniky tvorby mandál vytvárajú priestor pre vstup do hlbín podvedomia, skrz ktorého sa prejavia behaviorálne aspekty základných impulzov jednaní a konaní. Princíp tvorby mandál, vychádzajúci z východných filozofií a mytológií, sa zaoberá zlučovaním protikladov v stredovom usporiadaní vizuálnych výpovedí, ktoré umožnia nahliadnúť do podvedomých procesov mysle a vzniku konfrontačných duševných stavov. Kurz sa venuje aj autogénnym vizuálnym tréningom, ktoré sú obzvlášť vhodné pri riešení chronických telesných a duševných problémov ako aj antropozofickým – duchovným technikám farebnej meditácie.

kontaktujte nás