KURZ ROZVOJA KREATIVITY 
v rovnocenných vzťahoch

1. Ako na to?

Kurz pozostáva zo série vizuálno-tvorivých cvičení. Zadané úlohy sa vykonávajú vo dvojici a sú zamerané predovšetkým na zvládnutie tvorivej komunikácie v rovnocenných vzťahoch.

Potrebujete:
– čisté papiere A4 (alebo väčšie A3, A2)
– pero alebo ceruzky
– farebné perá alebo pastelky
– (prípadne strúhatko)

kreativita_skica_nastroje

Zabezpečte si,
– pokojné, nerušené prostredie, 
– pracovný stôl, resp. priestor na tvorenie, 
– pustite si príjemnú hudbičku 
– a doprajte si pohodlný odev

Ak máte všetko pripravené, môžeme začať.