KURZ ROZVOJA KREATIVITY
v tímovom myslení

 

Kurz rozvoja kreativity v procese tímového myslenia 
je zameraný predovšetkým na zvládnutie tvorivej komunikácie v tíme.

Efektívna komunikácia prináša kvalitné výsledky v pracovnom procese, ako aj na zvládnutie špecifických komunikačných situácií s dôrazom na sebaovládanie a udržanie adrenalínu pod kontrolou.

kontaktujte nás