KURZ ROZVOJA KREATIVITY
v tímovom myslení

Kurz rozvoja kreativity v procese tímového myslenia 
je zameraný predovšetkým na zvládnutie tvorivej komunikácie v tíme.

Efektívna komunikácia prináša kvalitné výsledky v pracovnom procese, ako aj na zvládnutie špecifických komunikačných situácií (s dôrazom na autenticitu a sebaovládanie).

kreativita_online_vizual_05_ilustracie_I_3m