KURZ ROZVOJA KREATIVITY
v rovnocenných vzťahoch

Kurz rozvoja kreativity vo vzťahoch je zameraný predovšetkým na zvládnutie tvorivej komunikácie v rovnocenných vzťahoch. Akceptácia a rešpektovanie partnera je základom úspešných riešení, postavených na vyrovnaných komunikačných základoch. Vizuálna abstraktná komunikácia vytvára priestor pre vstup do hlbín podvedomia, skrz ktorého sa prejavia behaviorálne aspekty základných inpulzov vzťahu. 

Kurz vám tak umožní nahliadnuť vo vašich vzájomných vzťahov, v ktorých si uvedomíte problematiku spoločne zdielaných priestorov, podmienené východiská vzájomných dialógov, reakčnú kontrolu, stratégiu zvládania konfliktov a daľších zaujímavých informácií vychádzajúcich z vášho vzťahu. 
Uvedomenie je brána k poznaniu, prehodnoteniu a následnému konaniu.

KURZ ROZVOJA KREATIVITY
v rodinných vzťahoch

Kurz rozvoja kreativity v riešení rodinných vzťahov je zameraný predovšetkým na zvládnutie tvorivej komunikácie v rodinných vzťahoch, kde je vzájomná komunikácia nevyhnutná pre udržanie symbiózy. Na jednej strane sa kurz zameriava na individuálne vnímanie rodiny a na strane druhej na analýzu aktuálneho stavu fungovania rodiny. 

Tematika rodinných vzťahov sa zvyčajne nachádza v silno individualizovanej a emocionálnej rovine, kde súdržnosť paradoxne vychádza z vytvorenia priestoru pre dostatočný autentický prejav. Krv nie je voda a o to dôležitejšie je pochopenie kontrastov podvedomých inštancií indivíduí so spoločnou základňou genetickej preddispozície. Vizuálne vyjadrenie umožní aj tichším členom rodinny dostatočný priestor k vyjadreniu.

zaujalo?
kontaktuje nás