Naučte sa naplno využívať svoju kreativitu a prístup
k subdominantnej vizuálno-intuitívnej pravej hemisfére 

Odhaľte tajomstvo svojich podvedomých inštancií.
Osvojte si zábavné “hrania sa”, ktoré efektívne zapracujú na vašom podvedomí. 

kreativita.online 
originálne miesto divergentného spôsobu myslenia
kurzy, online cvičenia, inšpirácie, testy a zistite či i viac

KURZY

rozvoja kreativity
Série tvorivých cvičení divergentného spôsobu myslenia rozvíjajúcich intuitívnu pravú hemisféru

CVIČENIA

na rozvoj kreativity
Kreatívne rozcvičky pre uvoľnenie mysle a pootvorenie brány podvedomých výpovedí

ONLINE

kurz kreativity
NOVINKA – Ukážka Online kurzu rozvoja kreativity v rovnocenných zťahoch tvorivej komunikácie

TEST KREATIVITY

rýchly a jednoduchý
Aký je váš kreatívny potenciál??

„Kreativita a výnimočnosť človeka 
vzniká pôsobením emocionálnych a racionálnych (protikladných a doplňujúcich sa) schopností mysle.

Kreativita je schopnosť
myslieť odlišne

Krása kreativity spočíva v originalite – odhaľovaní stále nových odpovedí na hľadané otázky. Kreatívne myslenie dokáže predvídať a umožní nám vidieť veci, ktoré sme predtým netušili. Kreativita prináša slobodu duši, ktorá nie je zväzovaná myšlienkovými schémami.
Kreatívne myslenie nerieši konvergentné úlohy, ktoré majú jedinú správnu odpoveď. Kreatívne myslenie divergentným prístupom prináša stále nové, alternatívne odpovede.

S kreatívnou mysľou, je život hravejší

 

Sledujte nás na Facebooku 
a vždy budete mať prehľad, čo sa deje na stránke crativita.online