Naučte sa naplno využívať
svoju kreativitu

a prístup k subdominantnej vizuálno-intuitívnej pravej hemisfére.
 
Odhaľte tajomstvo svojich podvedomých inštancií. 
Osvojte si zábavné “hrania sa”, ktoré efektívne zapracujú na vašom podvedomí. 

Kreativita je schopnosť
myslieť odlišne

Krása kreativity spočíva v originalite – odhaľovaní stále nových odpovedí na hľadané otázky. Kreatívne myslenie dokáže predvídať a umožní nám vidieť veci, ktoré sme predtým netušili. Kreativita prináša slobodu duši, ktorá nie je zväzovaná myšlienkovými schémami.

Kreatívne myslenie nerieši konvergentné úlohy, ktoré majú jedinú správnu odpoveď. Kreatívne myslenie divergentným prístupom prináša stále nové, alternatívne odpovede.

S kreatívnou mysľou, je život hravejší.

Aký je váš kreatívny potenciál?

Otestujte vašu mieru kreativity
Vyskúšajte si rýchly test kreativity a zistite či je kreativita súčasťou vašej osobnosti.

CVIČENIA

na rozvoj kreativity
Kreatívne rozcvičky pre uvoľnenie mysle a pootvorenie brány podvedomých výpovedí

ONLINE KURZY

kreativity
NOVINKA – Ukážka Online kurzu rozvoja kreativity v rovnocenných zťahoch tvorivej komunikácie

KURZY

rozvoja kreativity
Série tvorivých cvičení divergentného spôsobu myslenia rozvíjajúcich intuitívnu pravú hemisféru

Sledujte nás na Facebooku 
a vždy budete mať prehľad o tom, čo sa deje na stránke kreativita.online

kreativita.online = originálne miesto divergentného spôsobu myslenia
kreativita.online = jednoduchá nápoveda ako rozvíjať svoje tvorivé schopnosti