Čo poviete na vašu
abstraktnú vizuálnu komunikáciu?

Niekedy aj taká jednoduchá vec, ako je linka na papieri, vie prekvapiť. Ak dáte na prvý dojem, podľahnete presvedčeniu, že nemôže ísť o nič zložité. Prístupy sú rôzne. Od spontánnych vyjadrení prvých asociácií, ktoré sa vyjavia, až po takmer šachovú partičku, ktorú dokážu ľudia spolu zahrať. Dôležité je, či ste dokázali viesť vôbec vizuálny dialóg.

Vytvorte diskusiu

Pokúste sa sformulovať svoje zažité emócie, myšlienky a vytvoriť voľnú, teraz už verbálnu diskusiu. Nechajte ruky chvíľu odpočinúť a skúste sa porozprávať o vašich pocitoch a postrehoch, ktoré ste zažili počas spoločného kreslenia.

Vyhodnotenie

Je pozoruhodné, čo všetko dokáže o vás vypovedať jedna skúsenosť s kreatívnym cvičením. Na to, čo sa medzi vami podvedome odohralo počas vizuálnej komunikácie, sa môžeme pozrieť z viacerých hľadísk.

Vizuálno-tvorivé úlohy vám umožnili nahliadnuť do podvedomých reakcií vzájomnej komunikácie. Aké bolo vaše vizuálne správanie v rovine abstraktnej vizuálnej komunikácie?

Stačí si len zodpovedať niekoľko otázok, vyplývajúcich zo skúseností abstraktnej vizuálnej komunikácie alebo následnej diskusie.

Mali ste dostatočný priestor
na vyjadrenie alebo ste sa cítili stiesnene?

Dostatočný priestor

Dostatočný priestor prezrádza vzájomné rešpektovanie sa. Spoločne zdieľaný priestor ste si vedeli podeliť tak, aby ste sa dokázali vyjadriť a zároveň ponechať priestor na vyjadrenie sa.

 

Nedostatok priestoru

Ak ste sa počas kreslenia abstraktnej vizuálnej komunikácie cítili stiesnene a nemali ste dostatočný priestor na vyjadrenie sa,hovorí to už samo za seba. Skúste porozmýšľať koľko priestoru máte aj vo vašom vzťahu a skúste o tom viesť tvorivú diskusiu. 

Dokázali ste nekonfliktne vstupovať
do ktorejkoľvek časti papiera a vytvoriť spoločné dielo
vizuálnej komunikácie?

Alebo ste sa v tichu dohodli, že každý si bude kresliť vo svojej časti papiera?

Spoločné dielo

Tí spokojnejší sa sami presvedčili, že ak výsledkom vašej abstraktnej vizuálnej komunikácie je spoločné dielo, máte prirodzený záujem o komunikáciu. Vaše spojenie je vskutku tvorivé.

 

Každý kreslil na svojom

Ak ste počas tvorenia vizuálnej komunikácie mali problém nadviazať na vizuálne podnety druhej osoby a radšej ste reagovali na svojej rozkreslenej ilustrácii, bude to tak najpravdepodobnejšie vo vašom vzťahu aj v reálnom živote. Pokúšate sa síce o komunikáciu, no prisilno ju podmieňujete vlastným predstavám a postojom. Pozor na takýto postoj, veľmi rýchlo sa môže zmeniť v nezáujem. Pokúste sa otvoriť svoju myseľ a viac vidieť svet a ľudí okolo seba takých, akí sú.

 

Prekresľovanie alebo výrazné zasahovanie
do vyjadrenia druhého

Ak ste mali pocit, že vaše vyjadrenia boli neustále či často prekresľované, mohlo vám to pripomenúť školské časy. Výrazné zasahovanie do vyjadrenia druhého je prejav snahy o riadenie. Dôvodov môže byť viac (od túžby pomôcť až po nerešpektovanie toho druhého). Skúste sa porozprávať, nakoľko vidíte váš vzťah ako rovnocenný, prípadne čo bolo dôvodom takéhoto správania.

Prezrite si vaše kresby
abstraktnej vizuálnej komunikácie, čo vidíte?

Pokreslený celý papier

Ak sa vám podarilo zaplniť papier až na hranice jeho možností, určite si máte čo povedať.

 

Takmer prázdny papier

Ak ostal papier takmer prázdny, či poloprázdny, najpravdepodobnejšie budete mať problém s komunikáciou. Prázdnota na papieri po vzájomnej vizuálnej komunikáciu prezrádza nezáujem o komunikáciu alebo nedostatok snahy o vyjadrenie sa. Pokúste sa nájsť spôsob, ako si povedať, čo vás vo vašom vzťahu najviac trápi. Odvahu, treba len viac odhodlania a úprimnosti.

Aké tvary a symboly
ste počas vizuálnej komunikácie použili?

Symboly

Dôležitú vypovedaciu schopnosť majú aj vizuálne symboly, ktoré ste počas vizuálnej komunikácie použili.

 

Pozitívne symboly 

Zvyčajne naznačujú zdravý a harmonický vzťah.

 

Priveľa otáznikov

Priveľa nevyjasnených vecí.

KURZ ROZVOJA KREATIVITY V ROVNOCENNÝCH VZŤAHOCH