4. Abstraktná vizuálna komunikácia

Zabavte sa a zdolajte sériu piatich vizuálno-tvorivých úloh abstraktnej vizuálnej komunikácie

S osobou, s ktorou idete skúmať vzťah, si rozdeľte charakter liniek, akým sa budete na spoločnom papieri vyjadrovať:
   – jeden bude kresliť len oblé tvary – krivky (napr. žena)
   – druhý len rovné čiary (napr. muž)

Na toto cvičenie si vyhraďte minimálne pol hodiny (každej z nasledujúcich úloh venujte aspoň 5 minút). 

Počas kreslenia sa pokúste nerozprávať. Po dokreslení cvičení môžete viesť dialóg o pocitoch, ktoré ste pri spoločnom tvorení zažívali.

Komunikáciu vizuálnym myslením

Abstraktná vizuálna komunikácia

kreativita_online_vizualny_dialog_VIII

1. Komunikácia linkou

Abstraktná vizuálna komunikácia

Na jeden kus papiera začnite komunikovať prostredníctvom linky. Jeden z vás používa len oblé čiary a druhý len rovné čiary. V kreslení sa striedajte, aby ste obaja mali dostatočný priestor na vyjadrenie sa.

Počas kreslenia sa pokúste nerozprávať.

Postup:
Dohodnite sa, kto začne, napríklad v strede papiera.
Nad kreslením nemusíte veľmi uvažovať, aby vám z toho nevznikla partia šachu. Skúste vždy nakresliť to, čo vám napadne ako prvé. Môžete používať čiary – samozrejme buď oblé, alebo rovné, ako ste sa dohodli, alebo si skúste pomôcť symbolmi.


V tichosti sledujte ako sa vyjadril, čo nakreslil váš spolutvorca a následne skúste nadviazať na jeho vizuálnu správu. Postupne by vám mal vznikať vizuál vašej abstraktnej komunikácie. 

Vizuálne komunikujte aspoň päť minút.
Ak chcete, stopnite si čas.

Keď spoločné dielo dokončíte, pokúste sa sformulovať svoje zažité emócie
a pripravte si nový/čistý kus papiera.

2. Súbežná komunikácia linkou

Abstraktná vizuálna komunikácia

Pokúste sa komunikovať na jeden kus papiera, súčasne. Rovnakým charakterom liniek – jeden z vás pri kreslení používa len oblé čiary a druhý len rovné čiary. Alebo si skúste charakter liniek vymeniť.

Počas kreslenia
sa pokúste nerozprávať a nedotýkať, keďže počas cvičenia kreslíte naraz. 

Postup:
Opäť pokračujete v kreslení na jeden kus papiera. Rozdiel je v tom, že kreslíte súbežne. Svojou linkou sledujte linku vášho spolutvorcu a pokúste sa na ňu reagovať tak, aby ste prostredníctvom nej dokázali komunikovať. Ak potrebujete, pomôžte si pri kreslení vizuálnymi symbolmi.

Vizuálne komunikujte aspoň päť minút.
Ak chcete, stopnite si čas.

Keď spoločné dielo dokončíte, pokúste sa sformulovať svoje zažité emócie
a pripravte si nový/čistý kus papiera.

3. Invertná komunikácia linkou

Abstraktná vizuálna komunikácia

Pokúste sa viesť komunikáciu prostredníctvom linky, no skúste pri kreslení použiť opačnú ruku. Komunikujte – kreslite na jeden spoločný papier a pri kreslení sa striedajte.

Postup:
Kreslíte na jeden spoločný papier, no opačnou rukou ako zvyčajne. Ak ste pravák, použite na kreslenie ľavú ruku a ak ste ľavák použite pravú ruku. V prípade kreslenia opačnou rukou je lepšie začať jednoduchými tvarmi. Pomôckou môže byť tvorenie vizuálnych správ ich zjednodušovaním – štylizáciou do geometrických tvarov.

Vizuálne komunikujte aspoň päť minút.
Ak chcete, stopnite si čas.

Keď spoločné dielo dokončíte, pokúste sa sformulovať svoje zažité emócie
a pripravte si nový/čistý kus papiera.

4. Vizuálna naháňačka

Abstraktná vizuálna komunikácia

Ak ste sa už dostatočne uvoľnili, môže skúsiť naháňačku perom na papieri. Charakter liniek si zachovajte alebo si ho medzi sebou vymeňte (ten, kto kreslil krivkami, bude používať len rovné čiary a naopak).

Postup:
Kreslíte súčasne na jeden spoločný, podľa možností, čo najväčší kus papiera. Môžete začať v jednom bode, napríklad v strede, alebo sa s linkou na papieri rozbehnete od svojho okraja papiera. 
Tvorivosti sa však medze nekladú, teda Vizuálnu naháňačku je možné realizovať aj vo forme striedavého kreslenia.

Vizuálne komunikujte aspoň päť minút.
Ak chcete, stopnite si čas.

Keď spoločné dielo dokončíte, pokúste sa sformulovať svoje zažité emócie
a pripravte si nový/čistý kus papiera.

5. Vizuálny dialóg

Abstraktná vizuálna komunikácia

Pokúste sa rozvinúť komunikáciu prostredníctvom linky postupným približovaním sa k sebe. Na vyjadrenie môžete používať akýkoľvek charakter liniek, alebo si môžete ich charakter rozdeliť a jeden kreslí oblé tvary a druhý len rovné.

Postup:
Rozdeľte si papier na dve časti, v ktorých budete vytvárať spoločný vizuálny dialóg. Sadnite si oproti sebe a dohodnite sa, kto z vás začne. Začnite napríklad na spodnom okraji svojej časti papiera a v striedavom kreslení postupujte smerom nahor – k vášmu komunikantovi.

Pokúste sa v každom vyjadrení – dokreslení reagovať na to, čo kreslí váš spolutvorca. Sledujte, čo dopĺňa, a kam tým smeruje.

Vizuálne komunikujte aspoň päť minút.
Ak chcete, stopnite si čas.

Hotovo?
Môžete prejsť na vyhodnotenie
a následne na výsledky vašej abstraktnej vizuálnej komunikácie

KURZ ROZVOJA KREATIVITY V ROVNOCENNÝCH VZŤAHOCH