3. Kreatívna rozcvička

Kreatívna rozcvička 
pre uvoľnenie mysle a pootvorenie brány podvedomých výpovedí. Cvičeniu venujte aspoň päť minút

Vyčmárajte to zo seba von

Položte ruku s perom voľne na papier a nechajte hrot pera voľne blúdiť po papieri. Prechádzajte sa perom voľne po papieri bez toho, aby ste sa pokúsili niečo konkrétne nakresliť. Len tak si čmárajte. Nechajte sa unášať vznikajúcou líniou a cez ňu sa pokúste dostať svoje emócie von. 

Pomôcka:
Počas kreslenia si zavrite oči.
Ak by vám rozum bránil voľnému čmáraniu a nevyhnutne potreboval mať vznikajúce čiary pod kontrolou, jednoducho zavrite oči a nechajte pero voľne blúdiť po papieri. Dávajte pozor, kde kreslíte, druhú ruku si prípadne položte na okraj papiera, aby ste si vedeli predstaviť, kam siaha.

KURZ ROZVOJA KREATIVITY V ROVNOCENNÝCH VZŤAHOCH