2. Uvoľnite sa a dýchajte

Pred samotným tvorením sa na chvíľu zastavte.
Pohodlne sa usaďte a započúvajte sa do príjemnej hudby, ticha alebo zvukov, ktoré sa nachádzajú v priestore. Vnímajte priestor, zvuky, vône, ľudí a sami seba, svoje telo a pocity.

Uvoľnite sa hlbokým, pomalým a plynulým dýchaním
Z hlboka sa nadýchnite a vydýchnite všetok vzduch. Následne začnite vedome dýchať do brucha. Hlbokými a pomalými nádychmi sa pokúste vzduchom naplniť akoby celý obsah vášho žalúdka až na jeho viditeľné zväčšenie. Následne na chvíľu nedýchajte a potom pomaly vydychujte vzduch a akoby celý žalúdok vtiahnete do tela. Pravidelne sa pomaly nadýchnite a opäť vydýchnite. Výdych by mal trvať dlhšie než samotný nádych.

KURZ ROZVOJA KREATIVITY V RODINNÝCH VZŤAHOCH