3. Kreatívna rozcvička

Kreatívna rozcvička 
pre uvoľnenie mysle a pootvorenie brány podvedomých výpovedí. Cvičeniu venujte aspoň päť minút.

Vyskúšajte si vizuálnu naháňačku

Sadnite si okolo papiera, tak aby ste mali každý dostatok miesta na kreslenie.
Vizuálna naháňačka prebieha  formou kreslenia na jeden spoločný papier a to tak, že kreslíte všetci naraz. Vopred sa dohodnite, koho budete spoločne naháňať.
Všetci položte voľne ruku s perom na jeden spoločný papier a môžete skúsiť vizuálnu naháňačku perom na papieri. Začať môžete v jednom bode, napríklad strede, alebo sa s linkou na papieri rozbehnite od svojho kraja papiera.

Nasledúcemu
cvičeniu venujte aspoň
päť minút.

A zabavte sa dotváraním čmáraníc

Požiadajte napríklad najmladšieho člena rodiny, aby niečo len tak voľne a čo najrýchlejšie načmáral na kus papiera.
Keď bude čmáranica hotová, zapozerajte sa na chvíľu do vzniknutých čiar. Pokúste sa v spleti čiar nájsť niečo zaujímavé a zvýraznite to, alebo to jednoducho dokreslite. Dokreslovať na papier môžete naraz, alebo sa pri dokreslovaním striedajte.

KURZ ROZVOJA KREATIVITY V RODINNÝCH VZŤAHOCH