Vyhodnotenie

Je pozoruhodné, čo všetko dokáže o vás vypovedať jedna skúsenosť s kreatívnym cvičením. Na to, čo sa medzi vami podvedome odohralo počas vizuálnej komunikácie, sa môžeme pozrieť z viacerých hľadísk.

Vizuálno-tvorivé úlohy vám umožnili nahliadnuť do podvedomých reakcií vzájomnej komunikácie. Aké bolo vaše vizuálne správanie v rovine vizuálnej komunikácie?

Stačí si len zodpovedať niekoľko otázok, vyplývajúcich zo skúseností vizuálneho vnímania rodiny alebo následnej diskusie.

Skúste vytvoriť diskusiu
o tom čo vidíte

Rozložte si všetky obrázky vedľa seba
a skúste si ich spoločne prezrieť.

Aký výraz tváre má vaša rodina?
Sú jej členovia na nakreslených obrázkach spokojný alebo usmiaty?

Skúste si prezrieť ešte raz všetky kresby a pouvažovať nad tým, aký výraz tváre a prečo sa objavuje u jednotlivých členov rodiny. Ako by ste nazvali vašu rodinu, na ktorú sa pozeráte v ilustráciách? Napr. ako Usmiata rodina, Uvravená rodina, Aktívna rodina …

Je niečo na niektorých členoch vašej rodiny naddimenzované?

Objavujú sa časti, ktoré su neproporčne zväčšené alebo zmenšené? Je niečo, čo vám výrazne ťahá zrak, či záujem? Skúste sa porozprávať prečo.

Aký priestor zaberajú jednotlivý členovia rodiny na ilustráciách?

Je úplne prirodzené, že rodičia sú vždy zobrazovaní väčší ako ich potomkovia. Skúste si prezrieť ilustrácie a porovnať, aký priestor zaberali a mali okolo seba, jednotlivý členovia rodiny. Je niekto, kto bol opakovane zobrazený výrazne menší alebo väčší?

Akú kompozíciu vytvára vaša rodina na jednotlivých ilustráciách?

Ste usporiadaný harmonicky vedľa seba, alebo sa niekto objavuje aj bokom?
Stojíte na rovnakej úrovni alebo sa niektorý členovia objavujú vyššie alebo nižšie voči ostatným členom? Skúste si vybrať ilustráciu, na ktorej na vás pôsobi rodina najharmonickejšie.

Aké predmety sa obavujú na kresbách u jednotlivých členov vašej rodiny?

Skúste si prezrieť ilustrácie a vymenovať čo všetko sa obavuje na ilustráciach vašej rodiny. Nachádzajú sa na kresbách aj veci, ktoré v skutočnosti nemáte?

Objavuje sa na kresbách aj dokreslené pozadie?

Sú nakreslené postavičky umiestnené len tak na papieri, alebo je k nim dokreslované aj pozadie. Objavuje sa napr. čiara znázorňujúca zem? Obavujú sa prípadne prvky z okolia, ako kvetiny, stromy, pohoria, či domy? Skúste pouvažovať, do akého prostredia by ste radi vašu nakreslenú rodinu umiestnili.

Aké zieratá sa nachádzajú na ilustráciách?

Skúste si vymenovať pozitívne vlastnosti zvierat, ktoré sa nachádzajú na vašich ilustráciách.

Bol niekto opakovane zobrazený ako to isté zviera?

Bolo zviera, ktoré sa opakovane nachádza na vašich ilustráciách? Skúste sa porozprávať aký typ zvierat sa na kresbách nachádza a prečo.

Páčia sa vám témy spoločných činností, pri ktorých bola vaša rodina zobrazená?

Skúste sa porozprávať o tom, aké emócie vo vás jednotlivé kresby spoločnej aktivity vyvolávajú. Pokúste sa každý vymenovať, čo sa vám na nich páči a čo nie.

Bola niektorá spoločná činnosť zobrazená aj opakovane?

Aké činnosti sú na vašich ilustráciách zobrazené? Skúste si vymenovať činnosti, ktoré ste mohli ešte spoločne nakresliť.

KURZ ROZVOJA KREATIVITY V RODINNÝCH VZŤAHOCH