4. Vizuálne vnímanie rodiny

Zabavte sa a zdolajte sériu  vizuálno-tvorivých úloh vizuálneho vnímania rodiny

  • Úlohy v týchto cvičeniach prebiebajú formou kreslenia. 
  • Počas kreslenia sa pokúste nerozprávať. Po dokreslení jednotlivých cvičení môžete viesť dialóg o pocitoch, ktoré ste pri spoločnom tvorení zažívali.
  • Na tieto cičenia si vyhraďte pol hodinu až hodinku (každej z nasledujúcich úloh venujte minimálne 5 minút). 

Komunikáciu vizuálnym myslením

Vnímanie rodiny v linke

Skôr ako začnete kresliť, skúste porozmýšlať nad svojou rodinou a príbuzdnými. Pokúste sa ich predstaviť akop vyzerajú a čo je pre nich najtypickejšie. Pripravte si každý vlastný kus papiera a pero či ceruzku. 

Autoportrét

Komunikáciu vizuálnym myslením

Následne sa môže pustiť do kreslenia a naskicovať svoj autoportrét.

Počas kreslenia
sa pokúste nerozprávať. 

Postup:
Každý člen rodiny si vezme svoj vlastný kus papiera a kresliace nástroje, na ktorý nakreslí sám seba. Pokúste sa znázorniť najvýraznejšie črty, ktoré vás charakterizujú. Ak neviete ako začať, privrite si na chvíľu oči a skúste si predstaviť sám seba. Následne môžete začať kresliť hlavu, oči, ústa a voľne pokračujte ďalej. Budete sa usmievať, alebo si nakreslíte vážnu tvár? Nech sa páči, môžete začať tvoriť.

Kresleniu venujte päť až desať minút.
Ak chcete, stopnite si čas.

Portréty

Komunikáciu vizuálnym myslením

Pripravte si každý nový kus papiera a nakreslite portréty členov svojej rodiny.

Počas kreslenia
sa pokúste nerozprávať. 

Postup:
Každý z vás si vezme svoj nový/čistý kus papiera, na ktorý nakreslí členov rodiny. Kždý z vás kreslí samostatne. Nakreslite ich vedľa seba na jeden papier. Začnite osobou, ktorá vám prišla na um ako prvá a potom voľne pokračujte vedľa nej ďalšou, kým nebudete mať nakreslených všetkých členov rodiny. Ak sa vám niekto spája aj predmetom, ktorý často používa, tak nech sa páči, nakreslite k nemu aj ten. 

Kresleniu venujte päť až desať minút.
Ak chcete, stopnite si čas.

Keď dokreslíte, pripravte si každý nový kus papiera.

Vizuálny charakter rodiny

Komunikáciu vizuálnym myslením

Pri kreslení budete používať len geometrické tvary, pomocou ktorých sa pokúste nakresliť členov rodiny.

Postup:
Každý z vás si vezme opäť svoj nový/čistý kus papier. Vašou úlohou je pomocou geometrických tvarov nakresliť členov rodiny. Prižmúrte si na chvíľu oči a uvažujte, kto vám primomína aký tvar. Na vytvorenie osoby sa pokúste použiť čo najmenej tvarov. Hotovým postavičkám nezabudnite doplniť výraz. Opäť začnite kreslením jedného člena rodiny, ku ktorému postupne dokreslíte ďalšieho/ďaľších.
Pozor! Pokúste sa ich usporiadať – podokreslovať osoby tak, aby bol každý spokojný so svojím umiestnením. 

Kresleniu venujte päť až desať minút.
Ak chcete, stopnite si čas.

Keď dokreslíte, pripravte si každý nový kus papiera.

Zvierací avatar

Komunikáciu vizuálnym myslením

Na chvíľu sa zamyslite a pokúste sa nakresliť členov rodiny v zvieracej podobe.

Postup:
Zvyčajne najzábavnejšia časť kreslenia. Každý člen rodiny si vezme svoj vlastný kus papiera a pokúsi sa nakresliť členov rodiny vo zvieracej podobe, teda ako zvieratko. Skúste si na chvíľu prižmúriť oči a porozmýšlať nad tým, kto vám aké zviera najviac pripomína.

Kresleniu venujte päť až desať minút.
Ak chcete, stopnite si čas.

Keď dokreslíte, pripravte si každý nový kus papiera.

Rodinné prieniky

Komunikáciu vizuálnym myslením

Nakreslite vašu rodinu pri činnosti, ktorú vykonávate spoločne, pokúste sa vyjadriť, čo majú členovia rodiny spoločné.

Postup:
Každý člen rodiny si vezme svoj vlastný kus papiera a pokúsi sa nakresliť rodinu pri nejakej spoločnej činnosti. Skúste si vybaviť činnosť, ktorú vykonávate spoločne. Ideálne, ak nájdete činnosť, pri ktorej sa stretávate najčastejšie. Pokúste sa zaznamenať každého člena rodiny vo svojej zvyčajnej polohe alebo aktivite, ktorú pri tejto činnosti vykonáva.

Kresleniu venujte päť až desať minút.
Ak chcete, stopnite si čas.

KURZ ROZVOJA KREATIVITY V RODINNÝCH VZŤAHOCH