kreativita_online_ja_II

CVIČENIE: Ak sa neviete rozhodnúť, tak si to nakreslite

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Nakreslite sám seba do stredu papiera,
napr. ako jednoduchú postavičku.

Na jednu stranu od postavičky sa pokúste nakresliť symboly, ktoré vám napádajú keď myslíte na jednu voľbu. Na druhú stranu, polovicu papiera sa pokúste nakresliť symboly, ktoré vám napádaju keď myslíte na druhú voľbu.
Nemusíte primoc uvažovať nad tým čo kreslíte, nechajte mšlienkám voľný priebeh a kreslite okamžite všetko čo vám napadne na um.

Vyhodnotenie:
Keď budete mať pocit, že ste dokreslili porovnajte si pravú a ľavú stranu papiera. Kde je symbolov viac a ktoré sa vám viac pozávajú?

Náročnejšie rozhodnutie?
Ak by ste mali predsa len pocit, že aj tak sa neviete rozhodnúť a na oboch stranách ste mali takmer rovnaké množstvo symbolov či hesiel, určite si cvičenie zopakujte.

Druhý raz si už doprajte kúsok viac času. Pozorne si prezrite obrázok a symboly či heslá, ktoré vás zaujali sa pokúste rozvinúť, no primoc sa stále nedržujte uvažovaním.

Keď dokreslíte, položte si obrázky vedľa seba a skúste sa zapozerať do vzniknutých súvislostí. Následne si v kľude nakreslite na obe strany po jednom (maximálne troch symboloch), ktoré boli v oboch predchádzajúcich kresleniach najpodstatnejšie či najvýraznejšie.

Vyhodnotenie:
Keď dokreslíte, položte si pred seba tri obrázky.
Tak čo poviete?
Ktorá strana papiera, voľba sa vám viac páči?

kreativita_online_avatar

CVIČENIE: Poznáte svojho avatara? Vizuálne sebaštúdium v metaforách

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– prípadne pastelky, fixy, farbičky…

Vizuálne sebaštúdium v metaforách vychádza z vnímania vlastných emócií a reakcií, ideálne je preto dopriať si na cvičenie nerušené, pokojné prostredie a čas. Skôr ako začnete kresliť pokúste sa uvoľniť dychovými cvičeniami a príjemnou hudbou.

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne položte ruku s perom na papier.

Pokúste sa nakresliť sami seba ako predmet. 
Zamyslite sa nad svojími pocitmi a nakreslite jednu z prvých asociácií, ktorá vám napadla. Ak budete mať chuť, k predmetu dokreslite aj prostredie, v ktorom sa nachádza.

Pokúste sa nakresliť sami seba ako rastlinu
Zamyslite sa nad svojími pocitmi a nakreslite jednu z prvých asociácií, ktorá vám napadla. Ak budete mať chuť, k rastline dokreslite aj prostredie, v ktorom sa nachádza.

Pokúste sa nakresliť sami seba ako zviera 
Zamyslite sa nad svojími pocitmi a nakreslite jednu z prvých asociácií, ktorá vám napadla. Ak budete mať chuť, k zvieraťu dokreslite aj prostredie, v ktorom sa nachádza.

Vyhodnotenie:
Skúste si na chvíľu predstaviť, že ste daný predmet. Uvažujte, ako by ste sa cítili a čo by ste prežívali?
Čo a prečo bol váš predmet?
Ak by existoval život po smrti, čím by ste sa ako časť zrodenia prírody, chceli znova narodiť?

kreativita_online_paralelny_vztah

CVIČENIE: Paralelný vzťah s ceruzkou v ruke

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– dva perá (alebo ceruzky)

Postup:
Pokúste sa kresliť naraz na jeden papier. Vopred sa dohodnite kto z dvojice bude kresliť ako prvý. Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Obaja položte ruku s perom na jeden spoločný papier. Kreslíte súčasne, jeden z vás začne kresliť a druhý kreslí presne to isté. Potom si úlohy vymeníte a prvý bude kresliť presne to isté čo ten druhý. Začať môžete napríklad v strede papiera. Nad tým čo kreslíte nemusíte primoc uvažovať. Uvoľnite uzdu svojej fantázie a pokúste sa kresliť spontánne, na základe voľných asociácií.

Vyhodnotenie:
Zaujímavé čo všetko o vás môže prezradiť spoločné kreslenie, obvzlášť, ak vaša linka vychádza z paralelného tvorenia. Dokázali ste jednoducho kopírovať linky a tvary vášho spolutvorcu, alebo vám prišli jeho vizuálne postupy nepochopiteľné?

kreativita_online_skica_darcek_IV

TIP: Chcete darovať kúsok seba? Prekvapte svojou autentickou kresbičkou

Skvelý spôsob ako sa poďakovať osobe,
ktorá vám je vzácna: kúskom seba.

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– prípadne pastelky, akvarelky

Postup:
Predstavte si príjemné pocity, ktoré pociťujete voči osobe, ktorej chcete obrázok venovať. Prípadne si privrite oči a pokúste sa to svižne nakresliť, prípadne namaľovať. Nezabúdajte, veľké diela neboli nikdy uťahané. 

Ak sa vám nedarí kresliť z pamäti, poobzerajte sa okolo seba. Nájdite niečo vo vašom priestore a pokúste sa to, opäť pár svižnými ťahmi, nakresliť.

Ak by vás fantázia i inšpirácia načisto opustila, skúste oči úplne zavrieť a skutočne rýchlou kresbou vyjadrite svoje emócie. Ak by sa Vám výsledok nepozdával, skúste si takýchto skiciek spraviť viac.

Keď bude dielko hotové, nezabudnite sa podpísať, prípadne dopísať aj dátum.

Jediné čo vám už teraz chýba je pekná pasparta.
Zhotovíte si ju z papiera, ktorý sa vám bude hodiť alebo použite obyčajný biely papier, na aký ste kreslili. Do vnútra pasparty vyrežte otvor o kúsok väčší ako ilustrácia a položte ju navrch, teraz už umeleckého diela.

A ak by ste chceli, aby bolo vaše umelecké dielo skutočne dokonalé,
stačí ho už vložiť len do rámika za sklo.

creativita-online_ciara_zivotaI

CVIČENIE: Spoznajte svoju čiaru života

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Položete ruku s perom voľne na papier a pokúste sa nakresiť svoj život ako čiaru života. Linkou vyjadrite symboliku vašej životnej cesty so všetkými zákrutami, odbočkami, slepými uličkami či úskaliami, ktoré vás na nej postretli. Ako pomôcku môžete použiť vizuálne symboly, ktoré ju budú doprevádzať. 

Vyberte si jednu časť vašej kresby, ktorá vás najviac zaujala a rozkreslite si ju na čistý kus papiera ešte raz a podrobnejšie. 

Môžete sa priblížiť až k vašim najvýznamnejším životným situáciám. Jednoducho si z nakreslenej čiary opäť vyberiete úsek, ktorý vás najviac zaujme a opäť ho priblížite.

Vyhodnotenie:
Obyčajná linka a toľko úvahy. 

creativita-online_dialog_a4_IV

CVIČENIE: Hľadáte alternatívny dialóg? Vyskúšajte si dialóg A4

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera A4

Postup:
Nechajte medzi sebou kolovať obyčajný čistý kus papiera A4.  Pokúste sa prostredníctvom tohto papiera viesť dialóg.

Úlohou každého z vás je sa len  vyjadriť, teda s ním môže urobiť, čo uznáte za vhodné a podať papier ďalej. 

Vyhodnotenie: 
Ako dlho ste vydržali komunikovať prostredníctvom alternatívneho priestoru A4? Hľadali ste racionálne riešenia k vyjadreniu sa, alebo ste konali viac impulízve? Mali ste pocit, že sa vyjadreniami na A4 doplňujete alebo vám to stále niekto kazil?

kreativita_online_vizualna_nahanacka_I

CVIČENIE: Komunikácia vizuálnou naháňačkou

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve osoby

Potrebujete:
– čistý kus papiera, podľa možností čo najväčší 
–– dva perá (alebo ceruzky)

Postup:
Najprv si rozdeľte charakter liniek, akým sa budete na spoločnom papieri vyjadrovať:
jeden kreslí len oblé tvary
a druhý kreslí len rovné čiary 

Vizuálna naháňačka prebieha vo dvojici formou kreslenia na spoločný papier. Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Obaja položte ruku s perom na jeden spoločný papier a môžete skúsiť vizuálnu naháňačku perom na papieri. Kreslíte súčasne. Začať môžete v jednom bode, napríklad strede, alebo sa s linkou na papieri rozbehnete od svojho okraja papiera.

Počas kreslenia sa pokúste vyhnúť fyzickým dotykom a nerozprávať. Charakter liniek si počas kreslenia zachovajte alebo si vezmite čistý papier a kľudne si ho medzi sebou vymeňte (ten kto kreslil krivkami bude používať len rovné čiary a naopak.)

Vyhodnotenie:
Po dokončení vizuálnej naháňačky sa skúste porozpávať sa o vašich pocitoch a postrehoch. Ktorý charakter liniek vám bol príjemnejší? Vedeli ste si ich podeliť, alebo ste obaja preferovali len jeden? Mali ste dostatočný priestor na kreslenie, alebo ste sa k papieru nevedeli dostať?

kreativita_online_dokreslite_cmaranice

CVIČENIE: Rozvíjajte si predstavivosť dokreslením čmáraníc

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a čo najrýchlejšie niečo len tak načmárajte, bez toho aby ste uvažovali nad tým, čo kreslíte.
Keď budete mať pocit, že čmáranica je hotová, zapozerajte sa na chvíľu do vzniknutých čiar. Pokúste sa v spleti čiar nájsť niečo zaujímavé zvýraznite to, alebo to jednoducho dokreslite.

Pomôcka:
Počas čmárania si jednoducho zavrite oči
Ak by sa rozum bránil voľnému čmáraniu a nevyhnutne potreboval mať vznikajúce čiary pod kontrolou, jednoducho zavrite oči a nechajte pero voľne blúdiť po papieri. Pozor kde kreslíte, druhú ruku si prípadne položte na okraj papiera, aby ste si vedeli predstaviť, kam siaha.

Tip:
Zahrate sa na čmáranice s deťmi
Keďže deti sú spontánnejšie ako dospelý človek, požiadajte ich o vytvorenie niekoľkých čmáraníc, vždy na nový čistý papier a potom si výkresy jednoducho prezerajte a spoločne podokreslujte.

eppli_20190213_21542792_w

CVIČENIE: Ak máte z kreslenia strach, zavrite si pri tom oči

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a druhú ruku si položte na okraj papiera, aby ste si vedeli predstaviť kam siaha. 
Oči si zavrite a začnite kresliť. Občas oči pootvorte a skontrolujte si svoje výtvory.

Kreslenie so zavretými očami je obzvlášť vhodné ak pociťujete z kreslenia strach ako aj pre ľudí prehnane orientovaných na výsledok.

Vyhodnotenie:
Pozorne si prezrite svoje výtvory. Čo poviete? V istých prípadoch najprevdepodobnejšie vyvolávajú úsmev a o to presne ide. Kreslenie nie je žiadna veda. Toto cvičenie je primárne určené na odstránenie individuálnych zábran k vizuálnemu vyjadreniu sa, ako aj ľuďom nadmerne fixovaným na výsledný efekt. Ruka vedie linku, ktorú uzrie v predstavách, či riadene vygeneruje myšlienkovou činnosťou. Predčasné vyhodnotenie tohto úkonu ako neschopného vytvára radu zábran, ktoré je možné odbúrať len ich prekonaním. V prípade vizuálneho tvorenia nie je možné dopredu presne definovať výsledný efekt. Nezriedka sa stáva, že zaujímavé a hodnotné diela vznikajú celkom náhodne (bez premyslenia). 

eppli_20190213_21514973_w

CVIČENIE: Uvoľnite sa kreslením opačnou rukou

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Ak ste pravák, budete kresliť ľavou rukou. Ak ste ľavák, budete kresliť pravou rukou. 
Položte druhú ruku – opačnú, akou píšete, voľne na papier a pokúste sa len tak voľne čmárať. Keď sa vám podarí vytvoriť plynulé čiary, pokúste sa nakresliť jednoduché tvary ako je kružnica, štvorec, či strom a ak sa budete chcieť i zasmiať, nakreslite si napríklad svoj portrét. 

Pomôcka:
Počas kreslenia si zavrite oči.
Ak by sa rozum bránil kresleniu opačnou rukou a nevyhnutne potreboval mať vznikajúce čiary pod kontrolou, jednoducho zavrite oči a nechajte pero voľne blúdiť po papieri. 

Vyhodnotenie:
Keď sa vám podarí nakresliť niekoľko i zložitejších objektov, vaša ruka, ktorou zvyčajne píšete by už mala byť pripravená k prevzatiu funkcie a kresleniu či čmáraniu si. Počiatočný strach, ktorý ste pociťovali z predstavy, že musíte kresliť by už nemal hrať zásadnú úlohu, keďže ste prekonali sami seba a prekvapivo slušne ste zvládli zadanú úlohu. 

Aj malý úspech je predsa úspechom a pomôže vám odbúrať strach a uvoľniť sa.