kreativita_online_cvicenie_cestovanie-v-sebe-a-case

CVIČENIE: Cestovanie v sebe a v čase II.

Náročnosť: 
Cvičenie vizuálnej úvahy pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte. Zatvorte na chvíľu oči a vnímajte vône či zvuky okolo seba. Následne sa pokúste zabudnúť na všetko čo sa deje okolo vás. Vnímajte len svoj dych a svoje pocity. 

Postupne sa vráťte ku svojím myšlienkám a pokúste sa uvažovať nad svojou minulosťou. Vnímajte ju ako cestu, ktorá začína momentom vášho narodenia. Pokúste sa rozpomenúť, čo najzásadnejšie na nej udialo, kto a čo všeko vás na nej postretlo. 

Následne sa pokúste nakresliť sám seba v minulosti.

Potom si vymeňte čistý papier a pokúste sa nakresliť sám seba v prítomnosti. 

Na tretí papier sa pokúste nakresliť sám seba v budúcnosti.

TIP:
Ak by sa vám stalo, že sa neviete rozhodnúť, ktorého seba z minulosti nakresliť, zobrazte sám seba pred a po nejakej vašej významnej udalosti.

Vyhodnotenie:
No nie je to úžasné! Môcť sa pohybovať v čase a priestore. A ešte aj nakúkať sám na seba. Cvičenie je ideálne ak chcete pracovať so svojím sebavedomím a sebadôverou.

kreativita_online_cvicenie_cestovanie-v-sebe-a-case-VII

CVIČENIE: Cestovanie v sebe a v čase I.

Náročnosť: 
Cvičenie vizuálnej úvahy pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte. Zatvorte na chvíľu oči a vnímajte vône či zvuky okolo seba. Následne sa pokúste zabudnúť na všetko čo sa deje okolo vás. Vnímajte len svoj dych a svoje pocity. 

Postupne sa vráťte ku svojím myšlienkám a pokúste sa uvažujte nad sebou. Uvažujte nad tým odkiaľ prichádzate, kde ste a kam idete. 

Následne sa pokúste nakresliť tri obrázky: 

Sústreďte sa predovšetkým na prostredie a predmety, ktoré budete znázorňovať.

Odkiaľ prichádzate
Čo najvýraznejšie tvorí či zasahuje do prostredia, z ktorého prichádzate. 

Kde ste
Kde sa vo svoje živote momentálne nachádzate. Čo najvýraznejšie zasahuje do vášho každodenného života.

Kam idete
Kam podľa vás smeruje vaša cesta života.

Vyhodnotenie:
Ideálne cvičenie na ujasnenie si hodnôt osobného smerovania.
Je márne veriť tomu, že raz nás uvažovanie nad sebou samým prestane baviť. A pozor, ak sa nám myšlienky o sebe prestanú páčiť, môže sa časom stať, že sa ich naučíme časom ignorovať. Odignorujeme tak nie len myšlienky o sebe, ale aj seba samého.

kreativita_online_cvicenie-ja-a-moje-ja

CVIČENIE: Ja a moje Ja

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie vizuálnej úvahy pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Chvíľu nad sebou len tak uvažujte. Pohodlne sa usaďte. Zatvorte na chvíľu oči a vnímajte svoje pocity, svoj dych a vône či zvuky okolo seba. Následne sa pokúste vyjadiť svoje Ja. Ako by asi mohlo vyzerať vaše Ja.

Svoje ja sa pokúste vyjdriť v niekoľkých rovinách. 

Emotívne Ja
Ako prvé sa pokúste zobraziť vaše Ja, ktoré pociťujete. 

Skutočné Ja
Keď budete hotový, pokúste sa vyjadriť vaše skutočné Ja. 

Ideálne Ja
Následne sa pokúste vyjadriť svoje Ja, aké by ste chceli, aby bolo. Vyjadrite, ako by malo vyzerať vaše ideálne Ja.

Budúce Ja
Potom sa pokúste vyjadriť, ako by malo vyzerať vaše Ja v budúcnosti.

Tip: 
K tvoreniu si vyberte formu či techniku, ktorá vám bude najviac vyhovovať a bude najviac vzbudzovať vašu fantáziu. Môže sa vyjadriť vizuálne a svoje Ja nakresliť, namaľovať alebo sa vyjadrite priestorovo a znázornite ho z hliny či modulitu v 3D podobe. Ak je pre vašu fantáziu stimulujúci tanec, tak svoje Ja znázornite v tanci. Ak pohyb, tak vyjadrite Ja jednoducho len pohybom.

Vyhodnotenie:
Vyjadriť svoje Ja? 
A čo je to moje ja? 
Aké moje Ja? 
Prirodzene asi takto začínajú myšlienky pri uvažovaní nad výzvou, pokúsiť sa vyjadriť svoje Ja. 
Ja som ja z inej perspektívy?. 
Je to rozhovor, ktorý nezmorne vediem sám so sebou?
Sú to myšlienky, ktoré víria hlavou? 
Sú to emócie, ktoré opantávajú srdce? 
Sú to činy, po ktorých po nás ostáva stopa? 
Veď kto sme, vieme posúdiť len na základe našich činov.

kreativita_online_cvicenie_predstavy-o-sebe

CVIČENIE: Vylepšite si predstavy o sebe

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie vizuálnej úvahy pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
1. Úloha

Chvíľu nad sebou len tak uvažujte. Predstavte si samú či samého seba ako vyzeráte. Voľne položte ruku s perom na papier a pokúste sa nakresliť ako vidíte sami seba.

2. Úloha
Nakreslite svoj autoportrét ako pôsobíte na ľudí. Pokúste sa nakresliť ako vás vidia iný ľudia. Opäť sa nad sebou chvíľu zamyslite, voľne položte ruku s perom na papier a môžete začať kresliť

3. Úloha
Pokúste sa nakresliť samého seba tak, ako by ste chceli vyzerať. Povoľte uzdu svojej fantázie, voľne položte ruku s perom na papier a nakreslite svoje ja, presne podľa vašich predstáv.

Ak vás cvičenie zaujalo a máte chuť pokračovať, môžete sa pokúsiť nakresliť samého seba tak, ako vás vidí váš priateľ. Ideálne je vytvoriť si k nemu aj kontrastný pohľad a to svoj portrét tak, ako vás vidí človek, ktorý vás nemá rád.

Vyhodnotenie:
Nie je dôležité či viete alebo neviete kresliť. A rovnako nie je dôležité či je váš portrét hodný zavesenia do SNG. Dôležité je, že ste zažili vnútorné pociťovanie a nakúkanie na seba samého. Je až prekvapivo zaujímavé, ako nás odlišne môžu ľudia vidieť. Potešujúce je, že to, čo sa nám na našom portréte nepáči, vieme upraviť.  Ako na papieri, tak aj v živote. 

kreativita_online_cvicenie_zivot-ako-bludisko

CVIČENIE: Problém je ako bludisko, nájdete cestu von?

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie vizuálnej úvahy pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne položte ruku s perom na papier a pokúste sa nakresliť váš život ako bludisko. Predstavte si život vo svojej komplikovanosti a zložitosti a pokúste sa ho symbolicky znázorniť.

Keď budete mať pocit, že ste už nakreslili dostatočne výstižné bludisko, tak ako ho skutočne pociťujete, pokúste sa nájsť najjednoduchšiu cestu ako sa z neho dostať von.

Vyhodnotenie:
Je skutočne zaujímavé ako sa pri kreslení bludiska, dokáže človek vymotať sám zo svojich myšlienok. A pritom sa stačilo sústrediť na kreslenie blúdiacej čiary. Človek vedome hľadá spôsob uzlenia a podvedome rozuzluje. Ak by sa vám pritom nepodarilo nájsť riešenie na vaše súčasné životné bludisko, isto ste aspoň na chvíľu cítili uvoľnenie sa tiaže z motanice.

kreativita_online_cvicenie_zivot-je-ako-krizovatka

CVIČENIE: Život je ako križovatka, obzrite si ju

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie vizuálnej úvahy pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Život sa občas javí ako križovatka.
Pokúste sa nakresliť sami seba, ako práve v tomto momente stojíte na križovatke vášho života. 

Do stredu spodnej časti papiera nakreslite seba, kľudne ako malú postavičku, jednoduchý symbol alebo len veľkými písmenami napíšte svoje meno. Do hornej časti papiera, nad seba nakreslite možnosti, ktoré máte.
Ak by ste mali pocit, že žiadne nie sú, stačí povoliť len uzdu fantázie a prestaviť si veci, po ktorých skutočne túžite. Pokúste sa dokresliť, či dopísať veci, ktoré vedú k splneniu tejto možnosti alebo sna.

Následne sa zamerajte na fakty, ktoré vám k ich naplneniu bránia a nakreslite – napíšte ich po bokoch papiera. Potom už len vytvorte zvislé čiary od svojich možností či snov rovno dole k svojmu menu a vodorovné čiary od symbolov či hesiel, ktoré vám k tomu bránia. Všade tam, kde sa vaše zvislé čiary vašich snov či možností pretínajú s horizontálnymi čiarami dôvodov, ktoré vám k ich dosiahnutiu bránia, vznikajú križovatky. 

Vidíte tú križovatku?
Stačí sa zamyslieť, poobzerať sa vo vlastných predstavách. 
Už ju vidíte?
Aké možnosti máte?

Vyhodnotenie:
Vždy máme možnosti, len ich nemusíme vidieť.

kreativita_online_cvicenie_vykreslite-pocity-z-ludi-von

CVIČENIE: Vykreslite pocity z ľudí von

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne polože ruku s perom na papier.
Vybavte si pocity, ktoré vás trápia, zamerajte sa na jednu jedinú vlastnosť, ktorá vami najviac rezonuje a tú sa pokúste vyjadriť do charakteru tváre. Myslite len na tú jednu jedinú vlastnosť a začnite kresliť.

Najprv nakreslite oči,
tak aby z nich vyžarovala sila, ktorú pociťujete a až potom voľne dokreslujte tvár.

Vyhodnotenie:
Ak sa vám podarilo skutočne sústredene prežiť vybavenú emóciu, mali by ste po dokreslení pociťovať úľavu. Prepätie emócií by malo byť zmiernené a vy by ste mali pociťovať príjemný pocit spokojnosti.

Zároveň ste bohatší o skúsenosť vizuálnej meditácie nad danou emóciou, vďaka tomu, že ste mali možnosť nad ňou uvažovať a chápať ju v širších súvislostiach.

kreativita_online_cvicenie_cestovanie-s-malym-princom-

CVIČENIE: Vyskúšajte si cestovať ako Malý princ

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– pastelky
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne položte ruku s perom na papier a pokúste sa nakresliť planétu, podľa vlastných predstáv. Nakreslite vašu ideálnu planétu, na ktorej by ste chceli žiť.
Uvoľnite uzdu fantázie a nezabúdajte, že je to vaša planéta, váš svet, podľa vašich pravidiel!

Vyhodnotenie:
Je krásne, ba až trúfalo slobodné, že v myšlienkach je možné všetko.
Vyskúšali ste cestovať ako Malý princ? Dokázali ste si živo predstaviť svoju planétu snov? Aká veľká je vaša planéta? Čo najfascinujúcejšie ste na nej vymysleli?

Je krásne snívať a podnetné nad tým uvažovať.

kreativita_online_zbavte_sa_strachu

CVIČENIE: Nočná mora? Zbavte sa jej!

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne položte ruku s perom na papier. Pokúste sa nakresliť nočnú moru, príšeru alebo scénu zo sna, ktorá vás najviac máta či desí. 
Predstavte si ako vyzerá. Približne ju načrtnite a potom sa pokúste zamerať na jej detaily. 
Netrápte sa tým, či viete alebo neviete kresliť. Dôležité je, aby ste si počas kreslenia rozpomenuli čo najviac z toho sna a čo najpresnejšie to aj zobrazili.

Keď budte mať pocit, že ste hotový a vaša nočná mora sa už nachádza na papieri, zničte ju! Začmárajte ju alebo ju kľudne roztrhajte na márne kúsky.

Vyhodnotenie:
Cítite tú úľavu? Aká bola len bezbranná, keď ste ju čmárali hlava-nehlava. Čím viac a čím podrobnejšie sa vám podarilo nočnú moru kresbou zaznamenať, tým plošnejšie ste dokázali podvedomie presvedčiť o vašej sile a odhodlaní zvíťaziť nad ňou ako neriešiteľným problémom.

kreativita_online_ja_II

CVIČENIE: Ak sa neviete rozhodnúť, tak si to nakreslite

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Nakreslite sám seba do stredu papiera,
napr. ako jednoduchú postavičku.

Na jednu stranu od postavičky sa pokúste nakresliť symboly, ktoré vám napádajú keď myslíte na jednu voľbu. Na druhú stranu, polovicu papiera sa pokúste nakresliť symboly, ktoré vám napádaju keď myslíte na druhú voľbu.
Nemusíte primoc uvažovať nad tým čo kreslíte, nechajte mšlienkám voľný priebeh a kreslite okamžite všetko čo vám napadne na um.

Vyhodnotenie:
Keď budete mať pocit, že ste dokreslili porovnajte si pravú a ľavú stranu papiera. Kde je symbolov viac a ktoré sa vám viac pozávajú?

Náročnejšie rozhodnutie?


Ak by ste mali predsa len pocit, že aj tak sa neviete rozhodnúť a na oboch stranách ste mali takmer rovnaké množstvo symbolov či hesiel, určite si cvičenie zopakujte.

Druhý raz si už doprajte kúsok viac času. Pozorne si prezrite obrázok a symboly či heslá, ktoré vás zaujali sa pokúste rozvinúť, no primoc sa stále nedržujte uvažovaním.

Keď dokreslíte, položte si obrázky vedľa seba a skúste sa zapozerať do vzniknutých súvislostí. Následne si v kľude nakreslite na obe strany po jednom (maximálne troch symboloch), ktoré boli v oboch predchádzajúcich kresleniach najpodstatnejšie či najvýraznejšie.

Vyhodnotenie:
Keď dokreslíte, položte si pred seba tri obrázky.
Tak čo poviete?
Ktorá strana papiera, voľba sa vám viac páči?