kreativita_online_cvicenie_vzajomnej_kontroly_

CVIČENIE: Aká je vaša vzájomná kontrola?

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Pokúste sa kresliť naraz na jeden papier a to v úplnej tichosti. Obaja uchopíte len jedno pero, s ktorým budete kresliť na jeden spoločný papier. Kreslíte súčasne. Začať môžete napríklad strede papiera. Uvoľnite sa a pokúste sa zosynchonizovať so spolukresliacou osobou tak, aby ste dokázali skutočne aj ťahať linky a niečo “pekné” nakresliť.

TIP pre tímy:
Vyskúšajte koľko ľudí dokáže naraz kresliť jednou ceruzkou.

Vyhodnotenie:
Podarilo sa vám niečo nakresliť? 

Dokázali spoločne držať pero a ťahať linky? Bol s tým problém alebo ste sa po prvých možno i nezdarných pokusoch nakoniec rozbehli a dokázali ste bez slova spoločne tvoriť?  

Kreslenie naraz jednou ceruzkou vám umožňuje nahliadnúť do podvedomej roviny vašej vzájomnej kontroly.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment