kreativita_online_cvicenie_evokacne-dekodovanie-vztahu-

HRA: Evokačné dekódovanie vzťahu

Uvoľnite sa a zahrajte sa tvorivú hru pre dvojicu. Pohodľne sa usaďte a chvíľu len tak rozmýšlajte nad vlastnosťami vášho partnera, s ktorým sa idete zahrať. 

Každý z vás si vezme do ruky pero a papier. Následne sa pokústi v tichosti a čo najrýchlejšie zaznamenať prvé voľné asociácie. Slová, ktoré vám prídu na um pri myšlienkach na osobu (osoby), s ktorou toto kreatívne cvičenie hráte. Nerozmýšlajte nad slovami, len si čo najrýchlejšie zapisujte tie, ktoré vám napadnú (napr. slnko, pohoda, melón, ….). 

Ak nemáte možnosť si slová zapisovať, tak si ich len vymenujte. Napríklad po desať slov. Kým ich prvý vymenúva, druhý pozorne počúva. Následne si úlohu vymeníte. (Slová si môžete v takomto prípade nahrať na diktafón v telefóne.)

Keď budete mať vytvorených aspoň po desať slov, či slovných spojení, pokúste sa vytvoriť voľnú diskusia k slovám, ktoré vám najviac utkveli v pamäti. Dôležité si je uvedomiť, že je to len tvorivé a hravé cvičenie. 

Vyhodnotenie:
Je zaujímavé, čo všetko dokáže odkryť hra s podvedomími asociáciami. Najdôležitejšie a v podstate aj najzásadnejšie na celom cvičení je, aby sme ho brali ako zábavu. Pokiaľ sa jedná o našu vlastnú osobu, bývame k vyjadreniam zvyčajne kritickejší. Preto kreatívne cvičenie vnímajte ako hru a počas nej by mala byť predsa zábava. 

To, ako budeme vyhodnocovať slovné spojenia s našou osobou, závisí od uhla nášho pohľadu. Preto je lepšie a aj racionálnejšie pozrieť sa na ne z pozitíveho hľadiska. Vo významoch asociácií hľadajte predovšetkým pozitívne aspekty a nezameriavajte sa len na negatívne konotácie, ktoré sa prirodzene môžu dostaviť.

Výhodou tohto kreatívneho cvičenie je, že nám umožňuje nahliadnuť do intenzívnych aspektov našich vzťahov, ktoré si v rámci bežnej komunikácie nedokážeme povedať. Voľné asociácie nám v takomto prípade vytvárajú heslá k témam, ktoré môžeme v následných diskusiách analyzovať. A nezabudnite, pozitívne hľadisko býva zvyčajne konštruktívnejšie a tvorivejšie, než zacyklená negatívna kritika.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment