kreativita_online_cvicenie_zivot-ako-bludisko

CVIČENIE: Problém je ako bludisko, nájdete cestu von?

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie vizuálnej úvahy pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne položte ruku s perom na papier a pokúste sa nakresliť váš život ako bludisko. Predstavte si život vo svojej komplikovanosti a zložitosti a pokúste sa ho symbolicky znázorniť.

Keď budete mať pocit, že ste už nakreslili dostatočne výstižné bludisko, tak ako ho skutočne pociťujete, pokúste sa nájsť najjednoduchšiu cestu ako sa z neho dostať von.

Vyhodnotenie:
Je skutočne zaujímavé ako sa pri kreslení bludiska, dokáže človek vymotať sám zo svojich myšlienok. A pritom sa stačilo sústrediť na kreslenie blúdiacej čiary. Človek vedome hľadá spôsob uzlenia a podvedome rozuzluje. Ak by sa vám pritom nepodarilo nájsť riešenie na vaše súčasné životné bludisko, isto ste aspoň na chvíľu cítili uvoľnenie sa tiaže z motanice.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment