kreativita_online_dychanie_a_snivanie_III

DÝCHANIE: Utíšte sa vlastným dychom a môžete snívať, alebo ako byť tu a teraz

1.

Pohodlne sa usaďte

Započúvajte sa do príjemnej hudby, ticha alebo zvukov,
ktoré sa nachádzajú v priestore. Vnímajte priestor, zvuky, vône, ľudí a sami seba, svoje telo a pocity.

2.

Uvoľnite sa a dýchajte

Uvoľnite sa hlbokým, pomalým a plynulým dýchaním
Z hlboka sa nadýchnite a vydýchnite všetok vzduch. Následne začnite vedome dýchať do brucha. Hlbokými a pomalými nádychmi sa pokúste vzduchom naplniť akoby celý obsah vášho žalúdka až na jeho viditeľné zväčšenie. Následne na chvíľu nedýchajte a potom pomaly vydychujte vzduch a akoby celý žalúdok vtiahnite do tela. Pravidelne sa pomaly nadýchnite a opäť vydýchnite. Výdych by mal trvať dlhšie než samotný nádych.

“Dýchanie je váš najlepší priateľ. Vráťte sa k nemu pri každom svojom probléme a nájdete v ňom útechu a radu.”
citát majstra východnej kultúry

3.

Uvedomte si svoju myseľ


Zavrite oči a chvíľu si uvedomujte svoju rozbehanú myseľ. V tichosti si len uvedomujte, ako vaša myseľ blúdi všetkým, čo sa udialo, čo sa udeje a nekoordinovane skáče z myšlienky do myšlienky. 

Následne si uvedomte ticho, ktoré vám umožňuje sledovať, ako vaša myseľ blúdi vo vašej hlave.

4.

Vnímajte vlastné pocity

Na chvíľu opustite život vo svojej hlave, prestaňte sa venovať myšlienkam a predstavám, ktoré sa vám preháňajú mysľou. Uvoľnite sa a začnite pozorovať sami seba. Skúmajte svoje telesné vnemy, svoje dýchanie, chuť v ústach, svrbenie kože, šklbanie svalu či okolité zvuky. 

5.

Buďte “tu a teraz“ v prítomnom okamihu

Buďte tu a teraz „Pokúste sa dotknúť prítomnosti a zostaňte v nej čo najdlhšie“. Pokúste sa byť práve v tomto momente presne tam, kde ste. Prežívajte práve prebiehajúci okamih. Hneď ako si uvedomíte, že ste opäť zavretý vo svojej hlave – vo svojich myšlienkach, pokúste sa rýchlo vrátiť späť do prítomného okamihu. Opäť sa pokúste vnímať práve prebiehajúci okamih. 

Pozor, vaša myseľ bude opätovne opúšťať prítomnosť a vracať sa späť do svojej hlavy – do predstáv, no len čo si to uvedomíte, okamžite sa vráťte späť do prítomnosti. Myseľ je ako skákajúca opica, ktorú musíme vedieť skrotiť. Pre človeka žijúceho v západnej kultúre býva zvyčajne toto cvičenie na začiatku veľmi náročné. No postupným cvičením koncentrácie na prítomnosť sa dostavia pozitívne výsledky.

Vnímanie práve prebiehajúceho okamihu sa začne stávať prirodzenou súčasťou vášho života. Človek vďaka koncentrácii, sústredeniu sa na prítomnosť dokáže byť nerušene a plnohodnotne “tu a teraz”.

6.

Utíšte sa a môžete snívať

Utíšte svoju rozbehanú myseľ, odoprite jej všetky myšlienky a slová, umožnite svojmu srdcu nech môže prehovoriť. Indickí hinduistickí majstri majú krásne, no hlavne múdre porekadlo: “Jeden ker vytláča druhý” Nežiaducich myšlienok v hlave sa môžeme zbaviť inou, ešte silnejšou myšlienkou. Silnejšou myšlienkou môže byť vaša tvorivá myšlienka, vízia, predstava, slovo, veta či bytosť, na ktorú myseľ sústredí.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment