eppli_20190213_21542792_w

CVIČENIE: Ak máte z kreslenia strach, zavrite si pri tom oči

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a druhú ruku si položte na okraj papiera, aby ste si vedeli predstaviť, kam siaha. 
Oči si zavrite a začnite kresliť. Občas oči pootvorte a skontrolujte si svoje výtvory.

Kreslenie so zavretými očami je obzvlášť vhodné, ak pociťujete z kreslenia strach, ako aj pre ľudí prehnane orientovaných na výsledok.

Vyhodnotenie:
Pozorne si prezrite svoje výtvory. Čo poviete? V istých prípadoch najpravdepodobnejšie vyvolávajú úsmev a o to presne ide. Kreslenie nie je žiadna veda. Toto cvičenie je primárne určené na odstránenie individuálnych zábran k vizuálnemu vyjadreniu sa, ako aj ľuďom nadmerne fixovaným na výsledný efekt. Ruka vedie linku, ktorú uzrie v predstavách, či riadene vygeneruje myšlienkovou činnosťou. Predčasné vyhodnotenie tohto úkonu ako neschopného vytvára rad zábran, ktoré je možné odbúrať len ich prekonaním. V prípade vizuálneho tvorenia nie je možné dopredu presne definovať výsledný efekt. Nezriedka sa stáva, že zaujímavé a hodnotné diela vznikajú celkom náhodne (bez premyslenia). 

Add a Comment

You must be logged in to post a comment