IMG_0004c-w

CVIČENIE: Vyčmárajte to zo seba von

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a nechajte hrot pera voľne blúdiť po papieri. Prechádzajte sa s perom voľne po papieri, bez toho, aby ste sa pokúsili niečo konkrétne nakresliť. 
Len tak si čmárajte. Nechajte sa unášať vznikajúcou líniou a cez ňu sa pokúste dostať svoje emócie von. 
Ak by sa vám nedarilo, pokúste sa kresliť čo najrýchlejšie. Počas rýchleho čmárania bude mať vaša racionalita menší priestor, aby blokovala tvorenie.

Pomôcka:
Počas kreslenia si zavrite oči.
Ak by sa rozum bránil voľnému čmáraniu a nevyhnutne potreboval mať vznikajúce čiary pod kontrolou, jednoducho zavrite oči a nechajte pero voľne blúdiť po papieri. Dávajte pozor, kde kreslíte, druhú ruku si prípadne položte na okraj papiera, aby ste si vedeli predstaviť, kam siaha.

Vyhodnotenie:
Keď budete mať pocit, že najsilnejšia emócia je von, opäť sa voľne usaďte a zapozerajte sa do vzniknutého diela. Prezerajte si svoju čmáranicu, pokiaľ sa vám nepodarí v nej niečo konkrétne objaviť. To, čo v nej objavíte, môžete pokojne ďalej dokresliť.

Čo sa vám podarilo v čmáranici nájsť? 
Skúste pouvažovať nad tým, prečo práve toto.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment