eppli_20190213_21514973_w

CVIČENIE: Uvoľnite sa kreslením opačnou rukou

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Ak ste pravák, budete kresliť ľavou rukou. Ak ste ľavák, budete kresliť pravou rukou. 
Položte druhú ruku – opačnú, akou píšete, voľne na papier a pokúste sa len tak voľne čmárať. Keď sa vám podarí vytvoriť plynulé čiary, pokúste sa nakresliť jednoduché tvary ako je kružnica, štvorec, či strom a ak sa budete chcieť i zasmiať, nakreslite si napríklad svoj portrét. 

Pomôcka:
Počas kreslenia si zavrite oči.
Ak by sa rozum bránil kresleniu opačnou rukou a nevyhnutne potreboval mať vznikajúce čiary pod kontrolou, jednoducho zavrite oči a nechajte pero voľne blúdiť po papieri. 

Ak nemáte pri sebe pero a papier, skúste online riešenie.

Vyhodnotenie:
Keď sa vám podarí nakresliť niekoľko i zložitejších objektov, vaša ruka, ktorou zvyčajne píšete by už mala byť pripravená k prevzatiu funkcie a kresleniu či čmáraniu si. Počiatočný strach, ktorý ste pociťovali z predstavy, že musíte kresliť by už nemal hrať zásadnú úlohu, keďže ste prekonali sami seba a prekvapivo slušne ste zvládli zadanú úlohu. 

Aj malý úspech je predsa úspechom a pomôže vám odbúrať strach a uvoľniť sa.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment