kreativita_online_dokreslite_cmaranice_II_I

CVIČENIE: Rozvíjajte si predstavivosť dokreslením čmáraníc

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár


Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a čo najrýchlejšie niečo len tak načmárajte. Neuvažujte nad tým, čo kreslíte.
Keď budete mať pocit, že čmáranica je hotová, zapozerajte sa na chvíľu do vzniknutých čiar. Pokúste sa v spleti čiar nájsť niečo zaujímavé, zvýraznite to alebo to jednoducho dokreslite.

Pomôcka:
Počas čmárania si jednoducho zavrite oči
Ak by sa rozum bránil voľnému čmáraniu a nevyhnutne potreboval mať vznikajúce čiary pod kontrolou, jednoducho zavrite oči a nechajte pero voľne blúdiť po papieri. Dávajte pozor, kde kreslíte, druhú ruku si prípadne položte na okraj papiera, aby ste si vedeli predstaviť, kam siaha.

Tip:
Čmárajte spolu s deťmi
Keďže deti sú spontánnejšie ako dospelý človek, požiadajte ich o vytvorenie niekoľkých čmáraníc vždy na nový čistý papier. Potom si výkresy jednoducho prezerajte a spoločne dokresľujte.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment