kreativita_online_vizualna_nahanacka_IV

CVIČENIE: Komunikácia vizuálnou naháňačkou

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve osoby

Potrebujete:
– čistý kus papiera, podľa možností čo najväčší 
–– dva perá (alebo ceruzky)

Postup:
Najprv si rozdeľte charakter liniek, akým sa budete na spoločnom papieri vyjadrovať:
jeden kreslí len oblé tvary
a druhý kreslí len rovné čiary 

Vizuálna naháňačka prebieha vo dvojici formou kreslenia na spoločný papier. Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Obaja položte ruku s perom na jeden spoločný papier a môžete skúsiť vizuálnu naháňačku perom na papieri. Kreslíte súčasne. Začať môžete v jednom bode, napríklad strede, alebo sa s linkou na papieri rozbehnete od svojho okraja papiera.

Počas kreslenia sa pokúste vyhnúť fyzickým dotykom a nerozprávať. Charakter liniek si počas kreslenia zachovajte alebo si vezmite čistý papier a kľudne si ho medzi sebou vymeňte (ten kto kreslil krivkami bude používať len rovné čiary a naopak.)

Vyhodnotenie:
Po dokončení vizuálnej naháňačky sa skúste porozpávať sa o vašich pocitoch a postrehoch. Ktorý charakter liniek vám bol príjemnejší? Vedeli ste si ich podeliť, alebo ste obaja preferovali len jeden? Mali ste dostatočný priestor na kreslenie, alebo ste sa k papieru nevedeli dostať?

Add a Comment

You must be logged in to post a comment