creativita-online_dialog_a4_IV

CVIČENIE: Hľadáte alternatívny dialóg? Vyskúšajte si dialóg A4

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera formátu A4

Postup:
Nechajte medzi sebou kolovať obyčajný čistý kus papiera A4.  Pokúste sa prostredníctvom tohto papiera viesť dialóg.

Úlohou každého z vás sa je vyjadriť – teda s ním môže urobiť, čo uznáte za vhodné. Následne podáte papier ďalej. 

Vyhodnotenie: 
Ako dlho ste vydržali komunikovať prostredníctvom alternatívneho priestoru A4? Hľadali ste racionálne riešenia na vyjadrenie sa, alebo ste konali viac impulzívne? Mali ste pocit, že sa vyjadreniami na A4 doplňujete alebo vám to stále niekto kazil?

Add a Comment

You must be logged in to post a comment