creativita-online_dialog_a4_IV

CVIČENIE: Hľadáte alternatívny dialóg? Vyskúšajte si dialóg A4

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera A4

Postup:
Nechajte medzi sebou kolovať obyčajný čistý kus papiera A4.  Pokúste sa prostredníctvom tohto papiera viesť dialóg.

Úlohou každého z vás je sa len  vyjadriť, teda s ním môže urobiť, čo uznáte za vhodné a podať papier ďalej. 

Vyhodnotenie: 
Ako dlho ste vydržali komunikovať prostredníctvom alternatívneho priestoru A4? Hľadali ste racionálne riešenia k vyjadreniu sa, alebo ste konali viac impulízve? Mali ste pocit, že sa vyjadreniami na A4 doplňujete alebo vám to stále niekto kazil?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *