kreativita_online_paralelny_vztah

CVIČENIE: Paralelný vzťah s ceruzkou v ruke

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve osoby

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– dva perá (alebo ceruzky)

Postup:
Pokúste sa kresliť naraz na jeden papier. Vopred sa dohodnite kto z dvojice bude kresliť ako prvý. Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Obaja položte ruku s perom na jeden spoločný papier. Kreslíte súčasne, jeden z vás začne kresliť a druhý kreslí presne to isté. Potom si úlohy vymeníte a prvý bude kresliť presne to isté čo ten druhý. Začať môžete napríklad v strede papiera. Nad tým čo kreslíte nemusíte primoc uvažovať. Uvoľnite uzdu svojej fantázie a pokúste sa kresliť spontánne, na základe voľných asociácií.

Vyhodnotenie:
Zaujímavé čo všetko o vás môže prezradiť spoločné kreslenie, obvzlášť, ak vaša linka vychádza z paralelného tvorenia. Dokázali ste jednoducho kopírovať linky a tvary vášho spolutvorcu, alebo vám prišli jeho vizuálne postupy nepochopiteľné?

Add a Comment

You must be logged in to post a comment