kreativita_online_cvicenie_zivot-je-ako-krizovatka

CVIČENIE: Život je ako križovatka, obzrite si ju

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie vizuálnej úvahy pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Život sa občas javí ako križovatka.
Pokúste sa nakresliť sami seba, ako práve v tomto momente stojíte na križovatke vášho života. 

Do stredu spodnej časti papiera nakreslite seba, kľudne ako malú postavičku, jednoduchý symbol alebo len veľkými písmenami napíšte svoje meno. Do hornej časti papiera, nad seba nakreslite možnosti, ktoré máte.
Ak by ste mali pocit, že žiadne nie sú, stačí povoliť len uzdu fantázie a prestaviť si veci, po ktorých skutočne túžite. Pokúste sa dokresliť, či dopísať veci, ktoré vedú k splneniu tejto možnosti alebo sna.

Následne sa zamerajte na fakty, ktoré vám k ich naplneniu bránia a nakreslite – napíšte ich po bokoch papiera. Potom už len vytvorte zvislé čiary od svojich možností či snov rovno dole k svojmu menu a vodorovné čiary od symbolov či hesiel, ktoré vám k tomu bránia. Všade tam, kde sa vaše zvislé čiary vašich snov či možností pretínajú s horizontálnymi čiarami dôvodov, ktoré vám k ich dosiahnutiu bránia, vznikajú križovatky. 

Vidíte tú križovatku?
Stačí sa zamyslieť, poobzerať sa vo vlastných predstavách. 
Už ju vidíte?
Aké možnosti máte?

Vyhodnotenie:
Vždy máme možnosti, len ich nemusíme vidieť.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment