kreativita_online_cvicenie_cestovanie-v-sebe-a-case-VII

CVIČENIE: Cestovanie v sebe a v čase I.

Náročnosť: 
Cvičenie vizuálnej úvahy pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte. Zatvorte na chvíľu oči a vnímajte vône či zvuky okolo seba. Následne sa pokúste zabudnúť na všetko čo sa deje okolo vás. Vnímajte len svoj dych a svoje pocity. 

Postupne sa vráťte ku svojím myšlienkám a pokúste sa uvažujte nad sebou. Uvažujte nad tým odkiaľ prichádzate, kde ste a kam idete. 

Následne sa pokúste nakresliť tri obrázky: 

Sústreďte sa predovšetkým na prostredie a predmety, ktoré budete znázorňovať.

Odkiaľ prichádzate
Čo najvýraznejšie tvorí či zasahuje do prostredia, z ktorého prichádzate. 

Kde ste
Kde sa vo svoje živote momentálne nachádzate. Čo najvýraznejšie zasahuje do vášho každodenného života.

Kam idete
Kam podľa vás smeruje vaša cesta života.

Vyhodnotenie:
Ideálne cvičenie na ujasnenie si hodnôt osobného smerovania.
Je márne veriť tomu, že raz nás uvažovanie nad sebou samým prestane baviť. A pozor, ak sa nám myšlienky o sebe prestanú páčiť, môže sa časom stať, že sa ich naučíme časom ignorovať. Odignorujeme tak nie len myšlienky o sebe, ale aj seba samého.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment