kreativita_online_cvicenie-ja-a-moje-ja

CVIČENIE: Ja a moje Ja

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie vizuálnej úvahy pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Chvíľu nad sebou len tak uvažujte. Pohodlne sa usaďte. Zatvorte na chvíľu oči a vnímajte svoje pocity, svoj dych a vône či zvuky okolo seba. Následne sa pokúste vyjadiť svoje Ja. Ako by asi mohlo vyzerať vaše Ja.

Svoje ja sa pokúste vyjdriť v niekoľkých rovinách. 

Emotívne Ja
Ako prvé sa pokúste zobraziť vaše Ja, ktoré pociťujete. 

Skutočné Ja
Keď budete hotový, pokúste sa vyjadriť vaše skutočné Ja. 

Ideálne Ja
Následne sa pokúste vyjadriť svoje Ja, aké by ste chceli, aby bolo. Vyjadrite, ako by malo vyzerať vaše ideálne Ja.

Budúce Ja
Potom sa pokúste vyjadriť, ako by malo vyzerať vaše Ja v budúcnosti.

Tip: 
K tvoreniu si vyberte formu či techniku, ktorá vám bude najviac vyhovovať a bude najviac vzbudzovať vašu fantáziu. Môže sa vyjadriť vizuálne a svoje Ja nakresliť, namaľovať alebo sa vyjadrite priestorovo a znázornite ho z hliny či modulitu v 3D podobe. Ak je pre vašu fantáziu stimulujúci tanec, tak svoje Ja znázornite v tanci. Ak pohyb, tak vyjadrite Ja jednoducho len pohybom.

Vyhodnotenie:
Vyjadriť svoje Ja? 
A čo je to moje ja? 
Aké moje Ja? 
Prirodzene asi takto začínajú myšlienky pri uvažovaní nad výzvou, pokúsiť sa vyjadriť svoje Ja. 
Ja som ja z inej perspektívy?. 
Je to rozhovor, ktorý nezmorne vediem sám so sebou?
Sú to myšlienky, ktoré víria hlavou? 
Sú to emócie, ktoré opantávajú srdce? 
Sú to činy, po ktorých po nás ostáva stopa? 
Veď kto sme, vieme posúdiť len na základe našich činov.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment