kreativita_online_cvicenie_cestovanie-v-sebe-a-case

CVIČENIE: Cestovanie v sebe a v čase II.

Náročnosť: 
Cvičenie vizuálnej úvahy pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte. Zatvorte na chvíľu oči a vnímajte vône či zvuky okolo seba. Následne sa pokúste zabudnúť na všetko čo sa deje okolo vás. Vnímajte len svoj dych a svoje pocity. 

Postupne sa vráťte ku svojím myšlienkám a pokúste sa uvažovať nad svojou minulosťou. Vnímajte ju ako cestu, ktorá začína momentom vášho narodenia. Pokúste sa rozpomenúť, čo najzásadnejšie na nej udialo, kto a čo všeko vás na nej postretlo. 

Následne sa pokúste nakresliť sám seba v minulosti.

Potom si vymeňte čistý papier a pokúste sa nakresliť sám seba v prítomnosti. 

Na tretí papier sa pokúste nakresliť sám seba v budúcnosti.

TIP:
Ak by sa vám stalo, že sa neviete rozhodnúť, ktorého seba z minulosti nakresliť, zobrazte sám seba pred a po nejakej vašej významnej udalosti.

Vyhodnotenie:
No nie je to úžasné! Môcť sa pohybovať v čase a priestore. A ešte aj nakúkať sám na seba. Cvičenie je ideálne ak chcete pracovať so svojím sebavedomím a sebadôverou.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment