IMG_0005c-w

KREATIVITA: Komunikačný prostriedok našej jedinečnosti

Kreativita v procese vyjadrenia sa funguje ako komunikačný prostriedok podvedomých stavov. 
Všetko, čo sa v našom živote udeje, a ako to duševne spracujeme, sa ukladá v našom mozgu a v podvedomí. Z neurologického pohľadu sa dá povedať, že sme závislí od toho, kde sme doposiaľ boli. Náš mozog sa neustále utvára a opakovane prepája sám seba. A rovnako, ako sú jedinečné naše skúsenosti, je jedinečná aj zložitá a spletitá sieť neurónov nášho mozgu.“ (1)

Ľudský mozog sa nerodí hotový, má úžasnú schopnosť pretvárať sa vplyvom každodenných skúseností. 
Táto pružnosť mozgu je spôsobená prepojením mozgových buniek.
Naša duševná činnosť prebieha v spleti elektrochemických impulzov v mozgu. Pri ich zásadnej zmene sa od základu zmení aj osobnosť (napr. v dôsledku zranení či pri užívaní drog).

„Po narodení sú neuróny v detskom mozgu neprepojené a spojenia sa začnú prudko utvárať počas prvých dvoch rokov života vďaka zmyslovým informáciám. V mozgu novorodenca vznikajú každú sekundu dva bilióny synapsií. V dvoch rokoch veku už je ich viac ako sto biliónov, čo je dvakrát viac ako u dospelého.“ (1) 

Pri dozrievaní človeka sa polovica synapsií postupne odpojí. Synapsií je síce menej, ale sú silnejšie.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment