kreativita_online_cvicenie_zivot-ako-bludisko

CVIČENIE: Problém je ako bludisko, nájdete cestu von?

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie vizuálnej úvahy pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne položte ruku s perom na papier a pokúste sa nakresliť váš život ako bludisko. Predstavte si život vo svojej komplikovanosti a zložitosti a pokúste sa ho symbolicky znázorniť.

Keď budete mať pocit, že ste už nakreslili dostatočne výstižné bludisko, tak ako ho skutočne pociťujete, pokúste sa nájsť najjednoduchšiu cestu ako sa z neho dostať von.

Vyhodnotenie:
Je skutočne zaujímavé ako sa pri kreslení bludiska, dokáže človek vymotať sám zo svojich myšlienok. A pritom sa stačilo sústrediť na kreslenie blúdiacej čiary. Človek vedome hľadá spôsob uzlenia a podvedome rozuzluje. Ak by sa vám pritom nepodarilo nájsť riešenie na vaše súčasné životné bludisko, isto ste aspoň na chvíľu cítili uvoľnenie sa tiaže z motanice.

kreativita_online_cvicenie_zivot-je-ako-krizovatka

CVIČENIE: Život je ako križovatka, obzrite si ju

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie vizuálnej úvahy pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Život sa občas javí ako križovatka.
Pokúste sa nakresliť sami seba, ako práve v tomto momente stojíte na križovatke vášho života. 

Do stredu spodnej časti papiera nakreslite seba, kľudne ako malú postavičku, jednoduchý symbol alebo len veľkými písmenami napíšte svoje meno. Do hornej časti papiera, nad seba nakreslite možnosti, ktoré máte.
Ak by ste mali pocit, že žiadne nie sú, stačí povoliť len uzdu fantázie a prestaviť si veci, po ktorých skutočne túžite. Pokúste sa dokresliť, či dopísať veci, ktoré vedú k splneniu tejto možnosti alebo sna.

Následne sa zamerajte na fakty, ktoré vám k ich naplneniu bránia a nakreslite – napíšte ich po bokoch papiera. Potom už len vytvorte zvislé čiary od svojich možností či snov rovno dole k svojmu menu a vodorovné čiary od symbolov či hesiel, ktoré vám k tomu bránia. Všade tam, kde sa vaše zvislé čiary vašich snov či možností pretínajú s horizontálnymi čiarami dôvodov, ktoré vám k ich dosiahnutiu bránia, vznikajú križovatky. 

Vidíte tú križovatku?
Stačí sa zamyslieť, poobzerať sa vo vlastných predstavách. 
Už ju vidíte?
Aké možnosti máte?

Vyhodnotenie:
Vždy máme možnosti, len ich nemusíme vidieť.

kreativita_online_cvicenie_cestovanie-s-malym-princom-

CVIČENIE: Vyskúšajte si cestovať ako Malý princ

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– pastelky
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne položte ruku s perom na papier a pokúste sa nakresliť planétu, podľa vlastných predstáv. Nakreslite vašu ideálnu planétu, na ktorej by ste chceli žiť.
Uvoľnite uzdu fantázie a nezabúdajte, že je to vaša planéta, váš svet, podľa vašich pravidiel!

Vyhodnotenie:
Je krásne, ba až trúfalo slobodné, že v myšlienkach je možné všetko.
Vyskúšali ste cestovať ako Malý princ? Dokázali ste si živo predstaviť svoju planétu snov? Aká veľká je vaša planéta? Čo najfascinujúcejšie ste na nej vymysleli?

Je krásne snívať a podnetné nad tým uvažovať.

kreativita_online_videnie_preco_obcas_nevidime-

Prečo občas veci nevidíme?

Čím častejšie sa na niečo pozeráme, tým menej to vidíme.
Prečo?

Objekt sa pri pozeraní uloží do vizuálnej pamäti a pri “videní” sa už len načítava. Preto to, čo často vstupuje do života, sa stáva neviditeľným. Už sa na to nepozeráme ako to vyzerá, pretože to vieme. Myseľ skrz oko vie, že to tam je a vie aj to, ako to má vyzerať.
Už to nepotrebujeme opäť prezrieť zrakom, pretože to už poznáme. Tak sa nám napríklad môže stať, že si nevšimneme nový účes na človeku, s ktorým často trávime čas.

O tom, čo uzrieme, rozhoduje myseľ

To, na čo sa pozeráme, je koordinované mysľou. Myseľ rozhoduje o tom, na čo sa bude oko pozerať. Videná scéna, je tak riadená mysľou, ktorá zodpovedá za to, čo sa z periférneho videnia presunie na žltú škvrnu. Vďaka pozornosti sa objekty, či vizuálne impulzy z periférnej oblasti presúvajú do centra pozornosti oka – teda na žltú škvrnu.

Oko funguje ako super inteligentný skener

Oko načítava – pozoruje videnú scénu alebo objekt opakovanými pohybmi očí. Aby v hlave vzikla jedna scéna z videného obrazu, musí myseľ spojiť časový sled pohľadov a použiť to, čo jej je už známe a má to uložené v pamäti. Zaujímavé je, že oko počas pozorovania vykoná viac pohybov –videní, než je možné si zapamätať. Tento pohyb umožňuje oku myseľ. Myseľ, ktorá si dokážeme zaznamenať päť až sedem nesúvisiacich dát bez toho, aby sa museli uložiť do pamäti.

Vizuálna pamäť? Náš externý disk

Vďaka vizuálnej pamäti sa oko dokáže rýchlo orientovať v prostredí. Pomalšia orientácia nastáva, keď je napr. skúsenosť s vizuálnymi podnetmi pre oko nová, pretože bude musieť vykonať viac pohybov, aby dokázalo obsiahnuť celú scénu.

Nedajme sa oklamať tým, na čo sa pozeráme

Po niekoľkodňovom sústavnom nosení okuliarov, ktoré všetko stavajú na hlavu, začneme vnímať svet, napriek týmto okuliarom “vzpriamene”. Keby sme si však dali tieto okuliare dole, všetko by bolo opäť videné obrátene − samozrejme, len po dobu niekoľkých minút. Pokusy s obrátenými okuliarmi naznačujú, že pokiaľ ide o videné, podstatnú úlohu tu hrá skúsenosť. 

Pri vnímaní priestoru ide o faktory, ktoré sú čiastočne vrodené a čiastočne pochádzajú zo skúseností. Tak môže byť videnie priestoru považované čiastočne za vrodené a následná lokalizácia v priestore, za získanú skúsenosť. 

Osviežme si vizuálnu skúsenosť

Pokúšať sa vidieť veci, osoby či priestor ako po prvý raz, je krásna skúsenosť, pretože ich umožní vidieť akoby nanovo. Len tak sa na niečo, niekoho, či niekam skúmavo zahľadieť, nemusí byť vôbec nuda a nadobudnutý poznatok, môže byť až prekvapujúco inšpiratívny.

kreativita_online_videnie_IV

Vidieť sa človek musí naučiť, alebo o tom, ako nazeráme na svet

Je nemožné, aby bolo videnie identické a absolútne. Už v 19. storočí John Constable, zakladateľ anglickej realistickej krajinomaľby povedal, že “umeniu vidieť prírodu sa musí človek učiť takmer rovnako, ako sa musí učiť čítať egyptské hieroglyfy.”  Vidieť sa človek musí naučiť

Videnie je psychickou funkciou,
ktorá človeku umožňuje reagovať na svetelné podnety.

Ako oko vidí?
Svetlo je fyzikálna veličina elektromagnetického žiarenia. V mechanizme videnia svetlo vchádza do oka zorníc a láme sa na očnej šošovke, odkiaľ sa obraz premieta na zadnú časť oka – sietnicu. Na sietnici sa tak vytvárajú zmenšené a obrátené obrazy videných predmetov. Lomivosť svetelných paprskov sa môže meniť, pretože očná šošovka je schopná meniť svoje zakrivenie, čím sa zväčšuje alebo zmenšuje ohnisková vzdialenosť a oko sa tak pohybuje pohľadom do diaľky a blízka. 

Oko je tritisíc krát citlivejšie ako fotografická emulzia
Oko reaguje na vlnové dĺžky v citlivosti od 400 do 750 milimikronov vlnovej dĺžky, čo je tritisíckrát viac ako je citlivosť fotografickej emulzie. Zorné pole si oko vymedzuje pomocou xovaného bodu, ktorý je obsiahnutý upreným pohľadom. Oči sa neustále pohybujú, menia xačné body a hranicu zorného poľa. 

Vidieť veci sa učíme v reálnych súvislostiach 

Pokiaľ svoju pozornosť zameriavame na nepodstatné veci, môžeme veci pochopiť nesprávne, keďže to dôležité nám uniklo. No a nie je nič ťažšie, než vidieť realitu takú, aká v skutočnosti je. 

“Umenie nás učí vidieť svet. 
Pri umeleckom videní zvyčajne vyberáme artefakt z obvyklých súvislostí a asociácií. Kameň sme tak schopný vidieť ako “skutočne kamenný”, keď ho vyberieme zo zvyčajných životných súvislostí, keď ho “ozvláštnime”. K tomuto slúži umenie.”  Jiří Kulka | Psychologie umění

 Nadstavou videnia je videnie vedecké

Počas vedeckého videnia prebieha pozorovanie na základe vopred jasne postavených otázok, ktoré špecifikujú, čo pozorovať a za akým účelom. Vedecké zdokonalené videnie je psychologicky pripravené, plánované a systematické. 

 Najvyššou formou videnia, je videnie intuitívne 

Intuitívne videnie je nazeranie na svet cez akoby naše tretie oko. Intuitívne rozhodovanie sa o tom, na čo sa práve budem pozerať pramení niekde v podvedomí. Oko okamžite a spontánne reaguje na podnety bez vedomej reflexie a vedomia príčiny tejto akcie. Výhody intuitívneho nazerania na svet sa prejavujú predovšetkým pri adaptácii na nové podmienky, v procese učenia, efektívnom výkone či osobnom raste.  

“…. Ľudský intelekt nedospeje k dokonalému videniu objektu pri prvom a priamom pohľade. Priamy pohľad je povrchný a intelektuálne poznanie je preto odkázané na úvahový (diskurzívny) duchovný postup. Intuitívne poznanie je v bežnom rozume veľmi zriedkavé, a preto je vlastne cieľom skutočného postupu. Ľudská inteligencia postupuje od zmyslového pocitu, vnemu, dojmu, predstavy a obrazu ďalej. Tieto časti spája do celku, nevhodné vylučuje, aby si tak z vlastnej schopnosti osvojila svoje poznanie. …” Slovami pána Břetislava Kafaku z knihy Kultúra rozumu a vôle (človek budúcnosti)

creativita-online_ciara_zivotaI

CVIČENIE: Spoznajte svoju čiaru života

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a pokúste sa nakresliť svoj život ako čiaru života. Linkou vyjadrite symboliku vašej životnej cesty so všetkými zákrutami, odbočkami, slepými uličkami či úskaliami, ktoré vás na nej stretli. Ako pomôcku môžete použiť vizuálne symboly, ktoré ju budú sprevádzať. 

Vyberte si jednu časť vašej kresby, ktorá vás najviac zaujala a rozkreslite si ju na čistý papier ešte raz a podrobnejšie. 

Môžete sa priblížiť až k vašim najvýznamnejším životným situáciám. Jednoducho si z nakreslenej čiary opäť vyberiete úsek, ktorý vás najviac zaujme a opäť ho priblížite.

Vyhodnotenie:
Obyčajná linka a toľko úvahy. 

kreativita_online_dokreslite_cmaranice_II_I

CVIČENIE: Rozvíjajte si predstavivosť dokreslením čmáraníc

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár


Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a čo najrýchlejšie niečo len tak načmárajte. Neuvažujte nad tým, čo kreslíte.
Keď budete mať pocit, že čmáranica je hotová, zapozerajte sa na chvíľu do vzniknutých čiar. Pokúste sa v spleti čiar nájsť niečo zaujímavé, zvýraznite to alebo to jednoducho dokreslite.

Pomôcka:
Počas čmárania si jednoducho zavrite oči
Ak by sa rozum bránil voľnému čmáraniu a nevyhnutne potreboval mať vznikajúce čiary pod kontrolou, jednoducho zavrite oči a nechajte pero voľne blúdiť po papieri. Dávajte pozor, kde kreslíte, druhú ruku si prípadne položte na okraj papiera, aby ste si vedeli predstaviť, kam siaha.

Tip:
Čmárajte spolu s deťmi
Keďže deti sú spontánnejšie ako dospelý človek, požiadajte ich o vytvorenie niekoľkých čmáraníc vždy na nový čistý papier. Potom si výkresy jednoducho prezerajte a spoločne dokresľujte.

IMG_0004c-w

CVIČENIE: Vyčmárajte to zo seba von

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a nechajte hrot pera voľne blúdiť po papieri. Prechádzajte sa s perom voľne po papieri, bez toho, aby ste sa pokúsili niečo konkrétne nakresliť. 
Len tak si čmárajte. Nechajte sa unášať vznikajúcou líniou a cez ňu sa pokúste dostať svoje emócie von. 
Ak by sa vám nedarilo, pokúste sa kresliť čo najrýchlejšie. Počas rýchleho čmárania bude mať vaša racionalita menší priestor, aby blokovala tvorenie.

Pomôcka:
Počas kreslenia si zavrite oči.
Ak by sa rozum bránil voľnému čmáraniu a nevyhnutne potreboval mať vznikajúce čiary pod kontrolou, jednoducho zavrite oči a nechajte pero voľne blúdiť po papieri. Dávajte pozor, kde kreslíte, druhú ruku si prípadne položte na okraj papiera, aby ste si vedeli predstaviť, kam siaha.

Vyhodnotenie:
Keď budete mať pocit, že najsilnejšia emócia je von, opäť sa voľne usaďte a zapozerajte sa do vzniknutého diela. Prezerajte si svoju čmáranicu, pokiaľ sa vám nepodarí v nej niečo konkrétne objaviť. To, čo v nej objavíte, môžete pokojne ďalej dokresliť.

Čo sa vám podarilo v čmáranici nájsť? 
Skúste pouvažovať nad tým, prečo práve toto.