kreativita_online_zbavte_sa_strachu

CVIČENIE: Nočná mora? Zbavte sa jej!

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne položte ruku s perom na papier. Pokúste sa nakresliť nočnú moru, príšeru alebo scénu zo sna, ktorá vás najviac máta či desí. 
Predstavte si ako vyzerá. Približne ju načrtnite a potom sa pokúste zamerať na jej detaily. 
Netrápte sa tým, či viete alebo neviete kresliť. Dôležité je, aby ste si počas kreslenia rozpomenuli čo najviac z toho sna a čo najpresnejšie to aj zobrazili.

Keď budte mať pocit, že ste hotový a vaša nočná mora sa už nachádza na papieri, zničte ju! Začmárajte ju alebo ju kľudne roztrhajte na márne kúsky.

Vyhodnotenie:
Cítite tú úľavu? Aká bola len bezbranná, keď ste ju čmárali hlava-nehlava. Čím viac a čím podrobnejšie sa vám podarilo nočnú moru kresbou zaznamenať, tým plošnejšie ste dokázali podvedomie presvedčiť o vašej sile a odhodlaní zvíťaziť nad ňou ako neriešiteľným problémom.

kreativita_online_cvicenie_vzajomnej_kontroly_

CVIČENIE: Aká je vaša vzájomná kontrola?

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Pokúste sa kresliť naraz na jeden papier a to v úplnej tichosti. Obaja uchopíte len jedno pero, s ktorým budete kresliť na jeden spoločný papier. Kreslíte súčasne. Začať môžete napríklad strede papiera. Uvoľnite sa a pokúste sa zosynchonizovať so spolukresliacou osobou tak, aby ste dokázali skutočne aj ťahať linky a niečo “pekné” nakresliť.

TIP pre tímy:
Vyskúšajte koľko ľudí dokáže naraz kresliť jednou ceruzkou.

Vyhodnotenie:
Podarilo sa vám niečo nakresliť? 

Dokázali spoločne držať pero a ťahať linky? Bol s tým problém alebo ste sa po prvých možno i nezdarných pokusoch nakoniec rozbehli a dokázali ste bez slova spoločne tvoriť?  

Kreslenie naraz jednou ceruzkou vám umožňuje nahliadnúť do podvedomej roviny vašej vzájomnej kontroly.

kreativita_online_ja_II

CVIČENIE: Ak sa neviete rozhodnúť, tak si to nakreslite

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Nakreslite sám seba do stredu papiera,
napr. ako jednoduchú postavičku.

Na jednu stranu od postavičky sa pokúste nakresliť symboly, ktoré vám napádajú keď myslíte na jednu voľbu. Na druhú stranu, polovicu papiera sa pokúste nakresliť symboly, ktoré vám napádaju keď myslíte na druhú voľbu.
Nemusíte primoc uvažovať nad tým čo kreslíte, nechajte mšlienkám voľný priebeh a kreslite okamžite všetko čo vám napadne na um.

Vyhodnotenie:
Keď budete mať pocit, že ste dokreslili porovnajte si pravú a ľavú stranu papiera. Kde je symbolov viac a ktoré sa vám viac pozávajú?

Náročnejšie rozhodnutie?


Ak by ste mali predsa len pocit, že aj tak sa neviete rozhodnúť a na oboch stranách ste mali takmer rovnaké množstvo symbolov či hesiel, určite si cvičenie zopakujte.

Druhý raz si už doprajte kúsok viac času. Pozorne si prezrite obrázok a symboly či heslá, ktoré vás zaujali sa pokúste rozvinúť, no primoc sa stále nedržujte uvažovaním.

Keď dokreslíte, položte si obrázky vedľa seba a skúste sa zapozerať do vzniknutých súvislostí. Následne si v kľude nakreslite na obe strany po jednom (maximálne troch symboloch), ktoré boli v oboch predchádzajúcich kresleniach najpodstatnejšie či najvýraznejšie.

Vyhodnotenie:
Keď dokreslíte, položte si pred seba tri obrázky.
Tak čo poviete?
Ktorá strana papiera, voľba sa vám viac páči?

kreativita_online_avatar

CVIČENIE: Poznáte svojho avatara? Vizuálne sebaštúdium v metaforách

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– prípadne pastelky, fixky, farbičky…

Vizuálne sebaštúdium v metaforách vychádza z vnímania vlastných emócií a reakcií, ideálne je preto dopriať si na cvičenie nerušené, pokojné prostredie a čas. Skôr ako začnete kresliť pokúste sa uvoľniť dychovými cvičeniami a príjemnou hudbou.

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne položte ruku s perom na papier.

Pokúste sa nakresliť sami seba ako predmet. 
Zamyslite sa nad svojími pocitmi a nakreslite jednu z prvých asociácií, ktorá vám napadla. Ak budete mať chuť, k predmetu dokreslite aj prostredie, v ktorom sa nachádza.

Pokúste sa nakresliť sami seba ako rastlinu
Zamyslite sa nad svojími pocitmi a nakreslite jednu z prvých asociácií, ktorá vám napadla. Ak budete mať chuť, k rastline dokreslite aj prostredie, v ktorom sa nachádza.

Pokúste sa nakresliť sami seba ako zviera 
Zamyslite sa nad svojími pocitmi a nakreslite jednu z prvých asociácií, ktorá vám napadla. Ak budete mať chuť, k zvieraťu dokreslite aj prostredie, v ktorom sa nachádza.

Vyhodnotenie:
Skúste si na chvíľu predstaviť, že ste daný predmet. Uvažujte, ako by ste sa cítili a čo by ste prežívali?
Čo a prečo bol váš predmet?
Ak by existoval život po smrti, čím by ste sa ako časť zrodenia prírody, chceli znova narodiť?

kreativita_online_paralelny_vztah

CVIČENIE: Paralelný vzťah s ceruzkou v ruke

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– dva perá (alebo ceruzky)

Postup:
Pokúste sa kresliť naraz na jeden papier. Vopred sa dohodnite kto z dvojice bude kresliť ako prvý. Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Obaja položte ruku s perom na jeden spoločný papier. Kreslíte súčasne, jeden z vás začne kresliť a druhý kreslí presne to isté. Potom si úlohy vymeníte a prvý bude kresliť presne to isté čo ten druhý. Začať môžete napríklad v strede papiera. Nad tým čo kreslíte nemusíte primoc uvažovať. Uvoľnite uzdu svojej fantázie a pokúste sa kresliť spontánne, na základe voľných asociácií.

Vyhodnotenie:
Zaujímavé čo všetko o vás môže prezradiť spoločné kreslenie, obvzlášť, ak vaša linka vychádza z paralelného tvorenia. Dokázali ste jednoducho kopírovať linky a tvary vášho spolutvorcu, alebo vám prišli jeho vizuálne postupy nepochopiteľné?

kreativita_online_dychanie_a_snivanie_III

DÝCHANIE: Utíšte sa vlastným dychom a môžete snívať, alebo ako byť tu a teraz

1.

Pohodlne sa usaďte

Započúvajte sa do príjemnej hudby, ticha alebo zvukov,
ktoré sa nachádzajú v priestore. Vnímajte priestor, zvuky, vône, ľudí a sami seba, svoje telo a pocity.

2.

Uvoľnite sa a dýchajte

Uvoľnite sa hlbokým, pomalým a plynulým dýchaním
Z hlboka sa nadýchnite a vydýchnite všetok vzduch. Následne začnite vedome dýchať do brucha. Hlbokými a pomalými nádychmi sa pokúste vzduchom naplniť akoby celý obsah vášho žalúdka až na jeho viditeľné zväčšenie. Následne na chvíľu nedýchajte a potom pomaly vydychujte vzduch a akoby celý žalúdok vtiahnite do tela. Pravidelne sa pomaly nadýchnite a opäť vydýchnite. Výdych by mal trvať dlhšie než samotný nádych.

“Dýchanie je váš najlepší priateľ. Vráťte sa k nemu pri každom svojom probléme a nájdete v ňom útechu a radu.”
citát majstra východnej kultúry

3.

Uvedomte si svoju myseľ


Zavrite oči a chvíľu si uvedomujte svoju rozbehanú myseľ. V tichosti si len uvedomujte, ako vaša myseľ blúdi všetkým, čo sa udialo, čo sa udeje a nekoordinovane skáče z myšlienky do myšlienky. 

Následne si uvedomte ticho, ktoré vám umožňuje sledovať, ako vaša myseľ blúdi vo vašej hlave.

4.

Vnímajte vlastné pocity

Na chvíľu opustite život vo svojej hlave, prestaňte sa venovať myšlienkam a predstavám, ktoré sa vám preháňajú mysľou. Uvoľnite sa a začnite pozorovať sami seba. Skúmajte svoje telesné vnemy, svoje dýchanie, chuť v ústach, svrbenie kože, šklbanie svalu či okolité zvuky. 

5.

Buďte “tu a teraz“ v prítomnom okamihu

Buďte tu a teraz „Pokúste sa dotknúť prítomnosti a zostaňte v nej čo najdlhšie“. Pokúste sa byť práve v tomto momente presne tam, kde ste. Prežívajte práve prebiehajúci okamih. Hneď ako si uvedomíte, že ste opäť zavretý vo svojej hlave – vo svojich myšlienkach, pokúste sa rýchlo vrátiť späť do prítomného okamihu. Opäť sa pokúste vnímať práve prebiehajúci okamih. 

Pozor, vaša myseľ bude opätovne opúšťať prítomnosť a vracať sa späť do svojej hlavy – do predstáv, no len čo si to uvedomíte, okamžite sa vráťte späť do prítomnosti. Myseľ je ako skákajúca opica, ktorú musíme vedieť skrotiť. Pre človeka žijúceho v západnej kultúre býva zvyčajne toto cvičenie na začiatku veľmi náročné. No postupným cvičením koncentrácie na prítomnosť sa dostavia pozitívne výsledky.

Vnímanie práve prebiehajúceho okamihu sa začne stávať prirodzenou súčasťou vášho života. Človek vďaka koncentrácii, sústredeniu sa na prítomnosť dokáže byť nerušene a plnohodnotne “tu a teraz”.

6.

Utíšte sa a môžete snívať

Utíšte svoju rozbehanú myseľ, odoprite jej všetky myšlienky a slová, umožnite svojmu srdcu nech môže prehovoriť. Indickí hinduistickí majstri majú krásne, no hlavne múdre porekadlo: “Jeden ker vytláča druhý” Nežiaducich myšlienok v hlave sa môžeme zbaviť inou, ešte silnejšou myšlienkou. Silnejšou myšlienkou môže byť vaša tvorivá myšlienka, vízia, predstava, slovo, veta či bytosť, na ktorú myseľ sústredí.

kreativita_online_skica_darcek_V

TIP: Chcete darovať kúsok seba? Prekvapte svojou autentickou osem sekundovou kresbičkou

Skvelý spôsob, ako sa poďakovať osobe, ktorá vám je vzácna – kúskom seba. A stačí vám na to iba 8 sekúnd.

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– prípadne pastelky, akvarelky

Postup:
Predstavte si príjemné pocity, ktoré pociťujete voči osobe, ktorej chcete obrázok venovať. Prípadne si privrite oči a pokúste sa to za 8 sekúnd svižne nakresliť, prípadne namaľovať. Nezabúdajte, ani veľké diela neboli nikdy uťahané. 

Ak sa vám nedarí kresliť z pamäti, poobzerajte sa okolo seba. Nájdite niečo vo vašom priestore a pokúste sa to za 8 sekúnd svižnými ťahmi nakresliť.

Ak by vás fantázia i inšpirácia načisto opustili, skúste oči úplne zavrieť a skutočne rýchlou kresbou vyjadrite svoje emócie. Ak by sa vám výsledok nepozdával, skúste si takýchto skíc spraviť viac.

Keď bude dielko hotové, nezabudnite sa podpísať, prípadne dopísať aj dátum.

Jediné, čo vám už teraz chýba, je pekná pasparta.
Zhotovíte si ju z papiera, ktorý sa vám bude hodiť, alebo použite obyčajný biely papier, na ktorý ste kreslili. Do vnútra pasparty vyrežte otvor o kúsok väčší ako ilustrácia a položte ju navrch vášho umeleckého diela.

A ak by ste chceli, aby bolo vaše umelecké dielo skutočne dokonalé,
stačí ho už vložiť len do rámika za sklo.

creativita-online_ciara_zivotaI

CVIČENIE: Spoznajte svoju čiaru života

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a pokúste sa nakresliť svoj život ako čiaru života. Linkou vyjadrite symboliku vašej životnej cesty so všetkými zákrutami, odbočkami, slepými uličkami či úskaliami, ktoré vás na nej stretli. Ako pomôcku môžete použiť vizuálne symboly, ktoré ju budú sprevádzať. 

Vyberte si jednu časť vašej kresby, ktorá vás najviac zaujala a rozkreslite si ju na čistý papier ešte raz a podrobnejšie. 

Môžete sa priblížiť až k vašim najvýznamnejším životným situáciám. Jednoducho si z nakreslenej čiary opäť vyberiete úsek, ktorý vás najviac zaujme a opäť ho priblížite.

Vyhodnotenie:
Obyčajná linka a toľko úvahy. 

creativita-online_dialog_a4_IV

CVIČENIE: Hľadáte alternatívny dialóg? Vyskúšajte si dialóg A4

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera formátu A4

Postup:
Nechajte medzi sebou kolovať obyčajný čistý kus papiera A4.  Pokúste sa prostredníctvom tohto papiera viesť dialóg.

Úlohou každého z vás sa je vyjadriť – teda s ním môže urobiť, čo uznáte za vhodné. Následne podáte papier ďalej. 

Vyhodnotenie: 
Ako dlho ste vydržali komunikovať prostredníctvom alternatívneho priestoru A4? Hľadali ste racionálne riešenia na vyjadrenie sa, alebo ste konali viac impulzívne? Mali ste pocit, že sa vyjadreniami na A4 doplňujete alebo vám to stále niekto kazil?

kreativita_online_vizualna_nahanacka_IV

CVIČENIE: Komunikácia vizuálnou naháňačkou

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve osoby

Potrebujete:
– čistý kus papiera, podľa možností čo najväčší 
–– dva perá (alebo ceruzky)

Postup:
Najprv si rozdeľte charakter liniek, akým sa budete na spoločnom papieri vyjadrovať:
jeden kreslí len oblé tvary
a druhý kreslí len rovné čiary 

Vizuálna naháňačka prebieha vo dvojici formou kreslenia na spoločný papier. Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Obaja položte ruku s perom na jeden spoločný papier a môžete skúsiť vizuálnu naháňačku perom na papieri. Kreslíte súčasne. Začať môžete v jednom bode, napríklad strede, alebo sa s linkou na papieri rozbehnete od svojho okraja papiera.

Počas kreslenia sa pokúste vyhnúť fyzickým dotykom a nerozprávať. Charakter liniek si počas kreslenia zachovajte alebo si vezmite čistý papier a kľudne si ho medzi sebou vymeňte (ten kto kreslil krivkami bude používať len rovné čiary a naopak.)

Vyhodnotenie:
Po dokončení vizuálnej naháňačky sa skúste porozpávať sa o vašich pocitoch a postrehoch. Ktorý charakter liniek vám bol príjemnejší? Vedeli ste si ich podeliť, alebo ste obaja preferovali len jeden? Mali ste dostatočný priestor na kreslenie, alebo ste sa k papieru nevedeli dostať?