kreativita_jing-jang

JIN A JANG: Symbol tvorenia

Jin a jang:
symbol tvorenia a energie, 
ktorá vzniká vzájomným pôsobením dvoch protikladných a doplňujúcich sa síl.

Sily jin a jang sú základom všetkých javov vesmíru
a vyjadrujú energiu polarity, ktorou je obsiahnutý. Všetko, čo existuje vnímame vďaka duálnemu protikladu – ak by neexistovalo svetlo, nedokázali by sme vnímať ani tmu.

Symbol jin a jang sa znázorňuje v podobe cyklu tvorenia
– kruhu, v ktorom obe sily navzájom na seba pôsobia, dynamicky do seba zapadajú a každá v sebe obsahuje časť z tej druhej. Žiadna vec totiž nie je absolútna, všetko má svoj opak.

 

„Tak ako jin a jang, aj kreativita a výnimočnosť človeka vzniká pôsobením emocionálnych a racionálnych (protikladných a doplňujúcich sa) schopností mysle."

Polarita jin a jang sa neposudzuje ako dobro a zlo, 
pretože ako dynamické sily sa dopĺňajú (bez svetla nevnímame tmu). Sily jin a jang je lepšie chápať ako vzájomné kontrasty – svetlo a tma, biela a čierna, plus a mínus, muž a žena. 

Ak sú sily jin a jang v rovnováhe – nastáva harmónia,
pretože vtedy sa sily jin a jang navzájom podporujú. Ak jedna zo síl prevažuje tú druhú – dochádza k nerovnováhe, na jednej strane k prebytku, na druhej k nedostatku.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment