kreativita_online_avatar

CVIČENIE: Poznáte svojho avatara? Vizuálne sebaštúdium v metaforách

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– prípadne pastelky, fixky, farbičky…

Vizuálne sebaštúdium v metaforách vychádza z vnímania vlastných emócií a reakcií, ideálne je preto dopriať si na cvičenie nerušené, pokojné prostredie a čas. Skôr ako začnete kresliť pokúste sa uvoľniť dychovými cvičeniami a príjemnou hudbou.

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne položte ruku s perom na papier.

Pokúste sa nakresliť sami seba ako predmet. 
Zamyslite sa nad svojími pocitmi a nakreslite jednu z prvých asociácií, ktorá vám napadla. Ak budete mať chuť, k predmetu dokreslite aj prostredie, v ktorom sa nachádza.

Pokúste sa nakresliť sami seba ako rastlinu
Zamyslite sa nad svojími pocitmi a nakreslite jednu z prvých asociácií, ktorá vám napadla. Ak budete mať chuť, k rastline dokreslite aj prostredie, v ktorom sa nachádza.

Pokúste sa nakresliť sami seba ako zviera 
Zamyslite sa nad svojími pocitmi a nakreslite jednu z prvých asociácií, ktorá vám napadla. Ak budete mať chuť, k zvieraťu dokreslite aj prostredie, v ktorom sa nachádza.

Vyhodnotenie:
Skúste si na chvíľu predstaviť, že ste daný predmet. Uvažujte, ako by ste sa cítili a čo by ste prežívali?
Čo a prečo bol váš predmet?
Ak by existoval život po smrti, čím by ste sa ako časť zrodenia prírody, chceli znova narodiť?

Add a Comment

You must be logged in to post a comment