creativita-online_ciara_zivotaI

CVIČENIE: Spoznajte svoju čiaru života

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a pokúste sa nakresliť svoj život ako čiaru života. Linkou vyjadrite symboliku vašej životnej cesty so všetkými zákrutami, odbočkami, slepými uličkami či úskaliami, ktoré vás na nej stretli. Ako pomôcku môžete použiť vizuálne symboly, ktoré ju budú sprevádzať. 

Vyberte si jednu časť vašej kresby, ktorá vás najviac zaujala a rozkreslite si ju na čistý papier ešte raz a podrobnejšie. 

Môžete sa priblížiť až k vašim najvýznamnejším životným situáciám. Jednoducho si z nakreslenej čiary opäť vyberiete úsek, ktorý vás najviac zaujme a opäť ho priblížite.

Vyhodnotenie:
Obyčajná linka a toľko úvahy. 

Add a Comment

You must be logged in to post a comment