creativita-online_ciara_zivotaI

CVIČENIE: Spoznajte svoju čiaru života

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Položete ruku s perom voľne na papier a pokúste sa nakresiť svoj život ako čiaru života. Linkou vyjadrite symboliku vašej životnej cesty so všetkými zákrutami, odbočkami, slepými uličkami či úskaliami, ktoré vás na nej postretli. Ako pomôcku môžete použiť vizuálne symboly, ktoré ju budú doprevádzať. 

Vyberte si jednu časť vašej kresby, ktorá vás najviac zaujala a rozkreslite si ju na čistý kus papiera ešte raz a podrobnejšie. 

Môžete sa priblížiť až k vašim najvýznamnejším životným situáciám. Jednoducho si z nakreslenej čiary opäť vyberiete úsek, ktorý vás najviac zaujme a opäť ho priblížite.

Vyhodnotenie:
Obyčajná linka a toľko úvahy. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *